Vesistösiltojen rakennustytöt jatkuvat Korkeakoskenhaarassa

E18 Kotkan erillishankkeen rakennustyöt jatkuvat Kyminlinnan alueella ja Jumalniemessä. Näkyvimmät työvaiheet huhtikuun aikana sijoittuvat Jumalniemen alueelle ja aiheuttavat pienimuotoisia muutoksia liikennejärjestelyissä.

Eteläisen ja pohjoisen vesistösillan rakentaminen on työtelineiden ja maatukien rakentamisen osalta käynnissä Korkeakoskenhaarassa. Työtelineiden palkkien nosto aiheuttaa väliaikaisia ja lyhytkestoisia kaistojen sulkuja.

Eteläisen ja pohjoisen vesistösillan korjaukset alkavat Huumanhaarassa huhtikuussa. Viikolta 18 alkaen alueella on kaksi kaistaa kavennettuina käytössä siltatöiden myötä, ja nopeusrajoitukset tullaan laskemaan 60 km/h.

Jumalniemessä risteyssillan sillan kannen betonointi aloitetaan keskiviikkona 8.4. Työt kestävät reilun vuorokauden ja päättyvät torstai-iltana 9.4. Valutyöt eivät aiheuta alueelle erityisiä liikennejärjestelyitä.

Otsolassa ovat alkaneet melukaidetyöt. Töistä johtuen kiihdytyskaista on normaalia lyhyempi Keltakallion eritasoliittymästä Haminaan päin mentäessä. Tämä järjestely puretaan huhtikuun loppuun mennessä. Rantahaan eritasoliittymästä Helsinkiin päin mentäessä kiihdytyskaistaa on niin ikään lyhennetty. Tämä järjestely on syksyyn asti voimassa. Koko Otsolan alueella on nopeusrajoitus tiputettu 60 km/h.

Hankkeen asvaltointityöt alkavat sääolosuhteista riippuen huhtikuun lopulla.

Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/kotkanerillishanke


Lisätietoja:

Projektinjohtaja Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3513, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

Urakoitsijan edustaja Jussi Loikkanen, Graniittirakennus Kallio Oy, puh. 040 1864 666, jussi.loikkanen@grk.fi


Vuosien 2014–2015 aikana toteutettavassa Kotkan erillishankkeessa E18-tietä parannetaan Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Hanke parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kotkan eri kaupunginosien välillä. Hankkeen pääasialliset työt kohdistuvat Kyminlinnan ja Karhulan välille sekä Jumalniemeen. Hanke on Liikenneviraston ja Kotkan kaupungin yhteishanke. Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/kotkanerillishanke

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.