Viitostien liikenne kokonaan uusille Tikkalansaaren silloille

Tikkalansaaren siltojen käyttöönotto jatkuu. Valtatie 5:den etelään päin kulkeva liikenne ohjataan uudelle Tikkalansaaren sillalle 10.12.2012 aamupäivällä. Pohjoisen suuntainen liikenne siirtyi itäiselle sillalle jo lokakuun alussa.

Nykyinen kiertotie Suosaaren ja Tikkalansaaren väliltä poistuu käytöstä. Talven aikana kaivetaan uusi laivaväylä uusien Tikkalansaaren siltojen alitse ja valtatie 5:den vanha Tikkalansaaren silta puretaan.

Maanantaina 10.12.2012 siirretään myös Päivärannan ja Sorsasalon välinen kevyen liikenteen reitti lopulliselle paikalleen uuden rinnakkaistien itäreunaan.  Uusi reitti on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

Lisätietoja

Seppo Alaluusua, vastaava työnjohtaja, TYL Kalsium, 040 5944162
Ari Seppänen, työnjohtaja, TYL Kalsium, 050 467 5855
Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 0400 377 637

Vt 5 Päiväranta–Vuorela-hankkeen verkkosivut www.liikennevirasto.fi/vt5paivaranta-vuorela

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.