Vt 12 Tampereen tunnelihankkeen ensimmäisen vaiheen allianssisopimus on allekirjoitettu

Lemminkäinen-ryhmittymä sekä Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet vt 12 Tampereen tunnelihankkeen ensimmäisen vaiheen allianssisopimuksen 9.7.2012. Urakan tilausvaltuus on 185 miljoonaa euroa. Ryhmittymään kuuluvat Lemminkäisen lisäksi A-Insinöörit Suunnittelu Oy sekä Saanio & Riekkola Oy.

Hanke jakautuu kehitys- ja toteutusvaiheisiin. Noin vuoden kestävän ensimmäisen vaiheen aikana laaditaan hankkeen toteutussuunnitelma ja määritetään toteuttamisen muut tavoitteet ja tavoitekustannus. Toisen vaiheen eli rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2013, ja siitä tehdään erillinen sopimus.

Urakka toteutetaan uudella allianssimallilla, joka perustuu osapuolten yhteiseen sopimukseen tavoitekustannuksista ja muista keskeisistä tavoitteista riskeihin yhdessä varautuen. Liikennevirasto toimii hankkeen ajan tilaajan edustajana.

Tampereen rantaväylän linjaaminen tunneliin Santalahden ja Naistenlahden välillä edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä, valtatien 12 Tampereen Rantaväylän liikenteellistä toimivuutta ja liikenteen haittojen parempaa hallintaa.

Lisätietoja

Tampereen tunneli -hanke
Mauri Mäkiaho, projektipäällikkö
p. 020 637 3541
mauri.makiaho@liikennevirasto.fi

Allianssimalli
Pekka Petäjäniemi, uudishankkeet -yksikön päällikkö
p. 020 637 3586
pekka.petajaniemi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa