Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie: työt Nurmon suuntaan alkavat huhtikuussa

Seinäjoen itäisen ohikulkutien toiseen vaiheeseen suunniteltua osuutta Mäki-Hakolantie–Nurmon keskusta päästään rakentamaan huhtikuun loppupuolella. Maanmittauslaitos järjestää tarvittavien tiealueiden haltuunottokokouksen 21. huhtikuuta, jonka jälkeen työmaalla aloitetaan puuston poistot ja Nurmon alueen kiertotiejärjestelyt.

Tiesuunnitelma on laadittu maantielain vaatimusten mukaisesti

Mäki-Hakolantien ja Nurmon välisestä hankeosasta valitettiin useampaan kertaan. Korkein hallinto-oikeus käsitteli yleissuunnitelman muutosta koskevat valitukset ja totesi ne hylätyiksi. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Seinäjoen itäinen ohikulkutie on suunniteltu mahdollisimman edullisesti, haitat ja vahingot minimoiden. Hyväksymispäätös on täytäntöön pantavissa, valituksista huolimatta ellei valitusta käsittelevä viranomainen toisin määrää. Tiesuunnitelman hyväksymisen myötä ELY-keskus pääsee lunastamaan tiesuunnitelman mukaiset alueet ja oikeudet.

    - Tiesuunnitelman mukainen haltuunotettava alue siirtyy tienpitäjän omistukseen, eli tässä tapauksessa yksityisiltä valtiolle ja rakentaminen voidaan aloittaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Ari Mäkelä Liikennevirastosta.

Toinen vaihe rakennetaan aikataulussa viivästyksistä huolimatta

Nurmoon ulottuvan 2,5 km mittaisen toisen vaiheen hankeosan on määrä valmistua vuonna 2017.

   - Työt ovat edenneet hyvin talven aikana, ja olemme pysyneet hyvin suunnitellussa aikataulussa. Tieosuus Rengonkylästä Kuortaneentielle saadaan valmiiksi syksyn aikana, ja jatkoyhteys Mäki-Hakolantieltä Nurmoon pyritään ottamaan liikenteelle vuoden 2016 lopussa. Lopulliset työt saadaan tehtyä vuoden 2017 alkupuolella, toteaa urakoitsijan projektipäällikkö Sami Immonen Skanska Infra Oy:stä. 

     Nykyinen urakoitsija Skanska rakentaa myös toisen vaiheen osuudet, mikä edesauttaa kustannustehokkuutta. Seinäjoen itäinen ohikulkutie toteutetaan ST- eli suunnittele ja toteuta -urakkana.

Lisätietoja

Liikennevirasto

Projektipäällikkö Ari Mäkelä,  puh. 040 847 8192 ari.makela@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Outi Leuhtonen, puh. 0400 834 330 outi.leuhtonen@liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy

Projektipäällikkö Sami Immonen, Skanska Infra Oy, puh. 050 414 7236 sami.immonen@skanska.fi

Työmaapäällikkö Sami Laakso, puh. 050 380 3105 sami.laakso@skanska.fi

Seinäjoen itäinen ohikulkutie

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon. Projekti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tiesuunnitelma projektin toisen vaiheen toteuttamisesta välillä Mäki-Hakolantie–Nurmo on hyväksytty helmikuussa 2015.

Hankkeen ensimmäinen vaihe, Ilmajoen Rengonkylästä Mäki-Hakolantielle avataan liikenteelle syyskuun lopussa vuonna 2016. Toinen vaihe Mäki-Hakolantieltä Nurmoon valmistuu vuonna 2017. Toisen vaiheen tieosuuden rakentamiskustannukset ovat arviolta 21,2 miljoonaa euroa. Koko tiehankkeen kustannusarvio on noin 75,5 miljoonaa euroa.

Hanke verkossa:

www.liikennevirasto.fi/seinajoenitainenohikulkutie

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.