Vt 4 Rovaniemi -urakka valmistuu etuajassa

Rakennustyöt ovat edenneet Rovaniemellä ennakoitua nopeammin. Suurin osa väylistä saadaan valmiiksi jo ensi syksynä.

Lauha talvi nopeutti erityisesti siltojen rakennustöitä. Viirinkankaantien ja rautatien ylittävän kevyen liikenteen sillan kannet on jo betonoitu. Lähiviikkojen aikana betonoidaan vielä kolme muuta siltaa. Teiden ja katujen rakennustöitä jatketaan toukokuun puolivälissä.

Suurin osa hankkeen eteläpään laajasta maanleikkauksesta saatiin valmiiksi syystalvesta. Loppuosa tehdään juhannukseen mennessä.

Urakan ennakoitua nopeamman etenemisen ansiosta uudet väylät ja sillat saadaan päällystettyä ja liikenteen käyttöön jo tämän kesäkauden aikana. Tavoitteena on saada kaikki väylät päällystettyä syksyyn mennessä. Viimeistelytyöt tehdään kesällä 2016.

Hankkeen eteläpäässä liikennejärjestelyihin tulee vielä muutoksia toukokuun lopulla. Muutoksista tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Keijo Heikkilä, p. 029 534 3582, keijo.heikkila@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi/vt4rovaniemi.

Facebook: www.facebook.com/vt4rovaniemi
Twitter: @vt4roi

Valtatie 4 on kansainvälisesti merkittävä väylä. Rovaniemen kohdan perusparannus on ratkaisu valtatien liikenneongelmiin Rovaniemellä. Hanke käsittää valtatien parantamista 2,5 kilometrin matkalla välillä Oijustie–Erottaja. Henkilöautoilu, kevyt liikenne ja joukkoliikenne Rovaniemen keskustan välittömässä läheisyydessä sujuvoituu ja liikenneturvallisuus paranee. Rakennustyöt tehdään vuosien 2014–2016 aikana. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.