Energiateollisuuteen julistetut ylityökiellot voivat vaikeuttaa sähköverkon ennakoimattomien vikojen korjausta

Useimmat Energiateollisuuden työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöt ovat päättäneet ylityökiellosta. Ylityökielto alkaa 1.2.2018 kello 06.00, ellei sitä ennen saada neuvottelutulosta. Ylityökielto jatkuu toistaiseksi ja sen päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

– Loiste Sähköverkko Oy pyrkii takamaan häiriöttömän sähkönjakelun asiakkailleen myös työtaistelun aikana. Ylityökielto voi vaikeuttaa sähköverkon ennakoimattomien vikojen korjausta. Asiakkaiden on syytä varautua pitkittyneisiin sähkönjakelun keskeytyksiin, toimitusjohtaja Heikki Juntunen sanoo.

Loiste Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puh. 050 551 0466.

Yrityksestä

Loiste-konserniin kuuluu useita yhtiöitä. Loiste myy valtakunnallisesti sähköä ja sillä on sähköverkkoa Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiöiden palveluksessa on yli 50 energia-alan osaajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2017 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli reilu 120 miljoonaa euroa. Loiste Sähköverkko Oy:llä on 58 500 sähkönkäyttöpaikkaa ja se vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Loiste Lämpö Oy on osa Loiste-konsernia ja sillä on kaukolämpöverkkoa Kajaanissa.

Tilaa