Loiste Sähköverkko Oy:n siirtohinnat nousevat keskimäärin 5 %

Loiste Sähköverkko on päättänyt nopeuttaa sähköverkkoon tehtäviä investointeja parantaakseen sähköntoimitusvarmuutta. 1960- ja 1970-luvuilla rakennettua ilmajohtoverkostoa uusitaan, koska se on monin paikoin käyttöikänsä päässä.

Myös verkon säävarmuutta parannetaan useilla eri tavoilla: verkkoa maakaapeloidaan taajamissa ja sen lähialueilla, ilmajohtoja siirretään metsäisiltä alueilta teiden varsiin ja johtokatujen vierimetsien hoitoa tehostetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Siirtohinnat nousevat 1.6.2018 alkaen noin 5 %. 

Perusmaksujen hintarakenne muuttuu paritaloissa ja rivitalohuoneistoissa

Energiavirasto päätti joulukuussa 2017 siirron perusmaksujen hintarakenteen yksinkertaistamisesta. Päätös koskee niitä 25 ampeerin pääsulakkeella varustettuja kiinteistöjä, joissa yhden liittymän takana on useampi käyttöpaikka. Esimerkiksi paritalojen perusmaksu on jatkossa sama kuin omakotitaloissa ja nousee siksi keskimääräistä enemmän. Vastaavasti rivi- ja kerrostalohuoneistojen perusmaksut yhtenäistyvät ja rivitalohuoneistojen hintamuutos on keskimääräistä pienempi.

Energiavirasto valvoo siirtohintojen kohtuullisuutta

Verkkoyhtiöiden siirtohinnoittelun ja taloudellisen tuoton kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto neljän vuoden pituisissa valvontajaksoissa. Viimeisimmällä vahvistetulla kaudella 2012-2015 Loiste Sähköverkko alitti lain salliman siirtotuoton 4,3 miljoonalla eurolla.

Verkkoyhtiön laskuttamasta eurosta noin 40 % on veroja

Vuonna 2017 Loiste keräsi siirtolaskuillaan veroja yhteensä noin 26 miljoonaa euroa eli veroina tilitettiin valtiolle jokaisesta laskutetusta eurosta noin 40 % ja noin 440 euroa/asiakas. Siirtolaskulla perittävän kantaverkon siirtomaksu osuus on myös kasvanut hintojen noustua viidessä vuodessa yli 60 %. Siirtoyhtiöiden tehtävänä on laskuttaa osuus asiakkaaltaan ja tulouttaa ne kuukausittain kantaverkkoyhtiölle.

Lisätietoja Loiste Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puh. 050 551 0466.

Mistä siirtohinta muodostuu?

Loiste Sähköverkkouutiset 2018

Yrityksestä

Loiste-konserniin kuuluu useita yhtiöitä. Loiste myy valtakunnallisesti sähköä ja sillä on sähköverkkoa Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiöiden palveluksessa on yli 50 energia-alan osaajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Vuonna 2017 Loiste-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli reilu 120 miljoonaa euroa. Loiste Sähköverkko Oy:llä on 58 500 sähkönkäyttöpaikkaa ja se vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Loiste Lämpö Oy on osa Loiste-konsernia ja sillä on kaukolämpöverkkoa Kajaanissa.