Loiste Sähköverkon hinnoittelu 5,8 miljoonaa alle sallitun tason vuonna 2016

Energiaviraston julkaiseman laskelman mukaan Loiste Sähköverkon hinnoittelu on ollut kohtuullista. Alijäämä oli -5 843 (t€) alle sallitun tason ensimmäisen valvontajakson eli vuoden 2016 osalta.

Energiavirasto julkaisi alustavat luvut verkkoyhtiöiden kohtuullisen hinnoittelun ensimmäiseltä valvontajaksolta. Energiavirasto valvoo yhtiöiden hinnoittelua ja meneillään oleva valvontajakso on nelivuotinen 1.1.2016-31.12.2019.

Jakson yhteenlaskettu tulos määrittää sen, onko yhtiö ollut kohtuullisen tuoton suhteen yli- tai alijäämäinen kyseisellä valvontajaksolla. Mahdollisen ylituoton verkkoyhtiö joutuu palauttamaan korollisena asiakkailleen seuraavan jakson aikana. Energiavirasto vahvistaa meneillään olevan valvontajakson tuotot aikaisintaan vuonna 2020.

Verkkoa uusitaan nopeammalla aikataululla

Vuoden vaihteen tykkylumesta ja kuurasta johtuvista keskeytyksistä kärsi kokonaisuudessaan noin 20 % verkkoalueen asiakkaista. Viime vuosina tehdyt merkittävät investoinnit mm. uusiin sähköasemiin ja taajamien kaapelointiin rajasi keskeytykset alueille, joissa on pääosin 70-luvulla rakennettua verkkoa.

Suurhäiriöstä tehdyn jälkianalyysin perusteella sekä alijäämäisen valvontakauden jälkeen Loiste Sähköverkon investointitahtia toimitusvarmuuteen on päätetty nopeuttaa. Toimitusvarmuusvelvoitteiden lunastamiseksi maaseutuverkon keskeisimmät metsässä sijaitsevat runkolinjat uusitaan ilmajohtoina teiden varsiin ja taajamien kaapelointia jatketaan.

Lisätietoja toimitusjohtaja Heikki Juntunen, puhelin 050 551 0466.

Energiaviraston tiedote

Energiaviraston laskelma kaikkien yhtiöiden osalta

Yrityksestä

Loiste on suomalainen energiayhtiö yli sadan vuoden kokemuksella. Haluamme tarjota asiakkaillemme enemmän kuin energiaa, parempaa arkea. Kuulumme maamme suurimpien energiamyyjien joukkoon. Loiste-konsernin omistavat Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Lisätietoja www.loiste.fi. Loiste Sähkönmyynti Oy Loiste Sähkönmyynti on valtakunnallinen, suomalainen energiayhtiö. Haluamme helpottaa 200 000:n asiakkaamme arkea kehittämällä uusia palveluja ja toimivia ratkaisuja. Tähtäämme tulevaan kasvuun yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotta ihmiset voisivat tehdä oman elämänsä kokoisia ympäristötekoja. Loiste Sähköverkko Oy​ Loiste Sähköverkko toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueella, joka kattaa Kainuun yhdeksän kuntaa sekä Pyhännän kunnan ja osan Siikalatvan kunnasta Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön siirrosta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen ostosta. Loiste Lämpö Oy​Loiste Lämpö harjoittaa kaukolämpötoimintaa Kajaanin kaupungin alueella. Yhtiöllä on noin 1 700 asiakasta. Noin 70 % kajaanilaisista asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Vuonna 2017 kaukolämmön myynti oli 294 GWh.

Tilaa

Multimedia

Multimedia