Cleantech Invest keräsi salkkuyhtiö Nocartiin 5MEUR pääomasijoituksen kiihdyttääkseen yhtiön kasvua uusiutuvan energian markkinoilla Afrikassa

Cleantech Investin osakkuusyhtiö Nocart Oy on saanut 5M€ pääomasijoituksen. Sijoittajina ovat Cleantech Invest SPV 5 ja kaksi suomalaista perhesijoitusyhtiötä, joilla on sukupolvien kokemus kestävien teollisten suuryhtiöiden rakentamisesta. Rahoitus tullaan käyttämään Nocartin kasvun kiihdyttämiseen.

Nocart toimittaa voimalaitoksia hajautettuun energian tuotantoon. Nocartin laitokset tuottavat laadukasta energiaa hyödyntäen aurinko-, tuuli- ja bioenergiaa sekä muita energianlähteitä. Laitoksiin liittyy myös energiavarasto. Yhtiö on kasvanut nopeasti ja hiljattain se julkisti merkittävän sopimuksen koskien voimalaitosten toimittamista Zambiaan.

Pääomasijoituksella nostetut varat tullaan käyttämään yhtiön kasvun kiihdyttämiseen.

Cleantech Invest SPV 5 AB, joka on Cleantech Investin perustama ruotsalainen holdingyhtiö, on tehnyt 1 miljoonan euron sijoituksen Nocartiin, osana yhteensä 5 miljoonan euron sijoituskierrosta. Cleantech Invest Oyj omistaa 20 prosenttia holdingyhtiöstä. Cleantech Invest tulee saamaan järjestelystä yhteensä 215,000 euron palkkion.

Cleantech Invest Oyj:n täysin laimennettu efektiivinen kokonaisomistus Nocartista sijoituskierroksen jälkeen on 19.3% prosenttia. Järjestelyn jälkeen Cleantech Invest Oyj omistaa yhdessä osakkuusyhtiöidensä kanssa yhteensä 21,4% prosenttia (täysin laimennettu omistusosuus) Nocartista.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren, Cleantech Invest:

”Sijoitus tuo Nocartille lisäresursseja markkinajohtajuuden tavoitteluun nopeasti kasvavalla hajautetun uusiutuvan energian markkinalla. Sijoittajien mukana saamme Nocartiin kokemusta sukupolvien mittaisesta teollisesta perinteestä ja sijoittajat osallistuvat näin mahdollisuuteen kasvattaa yhtiöstä globaalisti johtava toimija hajautetun uusiutuvan energian alueella. Kantaverkkojen ulkopuolisten alueiden sähköistäminen on ilman epäilyksen häivää yksi kaikkien aikojen suurimmista liiketoimintamahdollisuuksista ja Nocart on siinä kehityksen kärjessä”.

Lidgren jatkaa:

”Nocart on erinomainen esimerkki salkkuyhtiöistämme; Yhtiö toimittaa teknologiaa nopeinten kasvavalle markkinalle ja parantaa samalla paikallista elämänlaatua ja ympäristön tilaa. Nocartin kohdalla se tarkoittaa hajautettujen uusiutuvaan energiaan perustuvien energiaratkaisujen tuomista ihmisille, joilla ei ole sähköä. Tämä tapahtuu maantieteellisellä markkinalla jonka kasvupotentiaali on suuri ja markkina lähes koskematon."

Toimitusjohtaja Vesa Korhonen, Nocart Oy:

”Olemme pystyneet kasvamaan nopeasti ja kannattavasti yhtiön perustamisesta lähtien ja aiomme jatkaa samalla tavalla. Potentiaalisten hankkeiden projektiputkemme jatkaa kasvuaan ja on jo arvoltaan yli 600MEUR. Pääomasijoitus mahdollistaa organisaation vahvistamisen ja Nocartin nousun seuraavalle tasolle."

Yhteystiedot

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Vesa Korhonen, toimitusjohtaja, Nocart Oy. Puh: 358 50 5700 952, vesa.korhonen@nocart.fi

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Nocart lyhyesti

Nocart toimittaa voimalaitoksia hajautettuun energian tuotantoon. Nocartin laitokset tuottavat laadukasta energiaa hyödyntäen aurinkoa, tuulta, biomassaa sekä muita energianlähteitä. Laitoksiin liittyy myös energiavarasto. Nocartin toimittamien laitosten sydän on omaan teknologiaan perustuva sähköntuotantoyksikkö (Power Management Unit), joka kontrolloi energian tuotantoa, varastointia ja jakelua. Voimalaitosten muut komponentit hankitaan valikoiduilta alihankkijoilta. www.nocart.com


Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit