Cleantech Invest Oyj:n optio-ohjelmaan 2-2016 kuuluvien optio-oikeuksien jakaminen

Cleantech Invest Oyj:n ("Cleantech Invest" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.3.2016 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 1.000.000 A-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta Yhtiön avainhenkilöille. Edellä mainitun valtuutuksen perusteella ja siinä määriteltyjen ehtojen mukaisesti Cleantech Investin hallitus on 10.6.2016 päättänyt optio-ohjelmasta, johon sisältyvien optio-oikeuksien perusteella on mahdollista merkitä enintään 1.000.000 A-sarjan osaketta (optio-ohjelma 2-2016).

Yhtiön hallitus on päättänyt yhteensä 806.000 optio-ohjelmaan 2-2016 kuuluvan optio-oikeuden jakamisesta Cleantech Investin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia jaettiin Yhtiön johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Toimitusjohtaja Alexander Lidgren 400.000 optio-oikeutta, Lassi Noponen 200.000 optio-oikeutta, Tarja Teppo 100.000 optio-oikeutta ja Timo Linnainmaa 100.000 optio-oikeutta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen 9.3.2016 tekemän valtuutuspäätöksen mukaisesti osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on 1,00 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2-2016A 1.7.2016 - 31.12.2025, optio-oikeudella 2-2016B 1.7.2017 - 31.12.2025 ja optio-oikeudella 2-2016C 1.7.2018 - 31.12.2025. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala optio-oikeudella 2-2016A ennen kuin Yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland –markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 1,75 euroa, optio-oikeudella 2-2016B ennen kuin Yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 2,25 euroa ja optio-oikeudella 2-2016C ennen kuin Yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 3,00 euroa.

Yhteystiedot

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Liitteet & linkit