METSO-kävely avaa silmät luonnon ihmeille

Maa- ja kotitalousnaiset kehittävät METSO-kävelyn toimintamallin. METSO-kävelyjen tavoitteena on lisätä metsäluonnon hoidon arvostusta ja METSO-ohjelman tunnettuutta.

Vuonna 2015 järjestetään kymmenen METSO-kävelyä Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa. Toimituksenne edustaja on lämpimästi tervetullut mukaan pilottikävelylle tutustumaan toimintamalliin ja metsäluonnon monimuotoisuuteen.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa.  

Tutustutaan metsäluonnon monimuotoisuuteen

METSO on metsien luonnon vapaaehtoista turvaamista, josta saa korvauksen ja joka voi olla joko määräaikaista tai pysyvää. METSO-alueilla on erityinen merkitys metsäluonnon monimuotoisuudelle. Samalla ne tukevat alueellisia matkailuyrityksiä ja metsän virkistyskäyttöä.

Myös talousmetsistä löytyy hyvin monipuolista luontoa, jota metsänomistajat arvostavat ja hoitavat. Näiden arvojen esilletuominen on tärkeää.

METSO-kävelyiden aikana pysähdytään keskustelemaan ja tarkastelemaan luonnon monimuotoisuutta erilaisissa metsissä, sillä reitit kulkevat sekä suojeltujen METSO-kohteiden että talousmetsän poikki.

Samalla kun keskustellaan luonnon kehittymisestä, tuodaan esille metsänhoidon ja -suojelun erilaiset rahoitusmahdollisuudet. 

Keskustelua ja kysymyksiä syntyy kohteiden äärellä

METSO-kävelyn suunnittelu perustuu Maa- ja kotitalousnaisten Kyläkävely-tuotteen kokemuksiin. Kyläkävelyitä on järjestetty ympäri Suomen noin 500 kertaa ja osallistujia on ollut yli 6 000.

Kyläkävelyistä on opittu se, että osallistujien on helppo kysyä ja osallistua keskusteluun, kun ollaan konkreettisesti kohteiden äärellä. Yhdessä tuttujen ihmisten kanssa on myös matalampi kynnys osallistua tapahtumaan.

METSO-kävelyille kutsutaan Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistyksiä, metsäalan toimijoita ja muita metsäluonnosta kiinnostuneita. Kävelyissä METSO-asiantuntijoina toimivat Suomen metsäkeskusten ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Saatujen kokemusten perusteella METSO-kävely kehitetään pysyväksi toimintamalliksi. METSO-kävelyille tullaan pilottialueilla suunnittelemaan pysyviä reittejä, joihin on taustatiedot valmiina.

METSO-kävelyt syksyllä 2015
  • Toivakka 20.8.2015 klo 18
  • Oravarsaari, Nukula Oy:n mailla 20.8. klo 18
  • Juva 22.8.2015 klo 11.00
  • Iisalmi, Hernejärvi 26.8. klo 17
  • Längelmäki vko 35 (aika tarkentuu myöhemmin)
  • Kontiolahti, Nevalan Perinnetila, 2.9., klo 10
  • Mikkeli, Otava 5.9. klo 12
  • Eno, Kokkolan erä ja matkailu, 8.9. klo 10
  • Lahti 18.9.

Kävely kestää noin 2­–3 tuntia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset piirikeskusten maisema-asiantuntijoille (yhteystiedot alla).

Lisätietoja

hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta

Hannele Partanen
kehityspäällikkö, maaseutumaisema ja luonnonhoito
puh. 040 521 7814
hannele.partanen@maajakotitalousnaiset.fi

Alueellisista tapahtumista piirikeskusten maisema-asiantuntijoilta

Häme ja Uusimaa

Auli Hirvonen
puh. 0400 864 494
auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi

Katriina Koski
040 148 8220

katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi

Pohjois-Savo

Sinikka Jokela
puh. 0400 571 643

sinikka.jokela@maajakotitalousnaiset.fi

Pohjois-Karjala

Päivi Jokinen
puh. 040 301 2409

paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi

Etelä-Savo

Leena Lahdenvesi-Korhonen
0400 875 326

leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

Keski-Suomi

Paula Salonen
043 824 9641

paula.salonen@maajakotitalousnaiset.fi

Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä yksi maan suurimmista naisjärjestöistä.
Maistuva, viihtyisä ja elinvoimainen maaseutu – hyvinvoivat suomalaiset.
www.maajakotitalousnaiset.fi

Silja Varjonen
vs. viestintäpäällikkö
silja.varjonen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 526 8475
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Urheilutie 6B, 01301 Vantaa

Avainsanat:

Yrityksestä

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö ja maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset – juuret maallawww.maajakotitalousnaiset.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit