Anmälan om 2016 års djurantal är öppen i Viputjänsten till 15.2.2017

Jordbrukarna kan göra anmälan i Viputjänsten om antalet djur som varit i deras besittning år 2016. Anmälan om djurantal gäller antalet fjäderfän, hästar och ponnyer, samt i fråga om gårdar med förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande också antalet svin. Anmälan ska göras senast 15.2.2017.

En gård ska göra anmälan om den vill använda djurantalen för att räkna ut djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning, stöd för svin- och fjäderfähushållning eller husdjursförhöjning i samband med ekologisk produktion. Om gårdens djurtäthet uppfylls med antalet nötkreatur, får, getter och svin behöver ingen anmälan om djurantal göras, eftersom förvaltningen får uppgifterna om djuren direkt från djurregistren.

Jordbrukare som ansökt om ersättning för djurens välbefinnande i fråga om svin eller fjäderfän ska anmäla djurantalet i vilket fall som helst, eftersom ersättningsbeloppet räknas ut på basis av det anmälda djurantalet.

Att observera angående anmälan om djurantalet för broilrar

I anmälan om djurantal anmäler jordbrukaren antalet broilrar varje månad. Som djurantal anmäls det största av de djurantal som förekom den 1:a–5:e dagen i månaden.

En förutsättning är att det djurantal som anmäls fanns på gården i minst ett dygn. Hela dygnet behöver dock inte rymmas in i perioden den 1:a–5:e dagen i månaden. Det är alltså möjligt att anmäla det djurantal som förekom den första dagen i månaden, även om partiet fördes bort från gården under det dygnet. Jordbrukaren kan också anmäla det djurantal som förekom den femte dagen, även om partiet hade anlänt den dagen.

Ytterligare upplysningar till stödsökande:

Landsbygdsverkets meddelande 11.1.2017

Mavi.fi

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar till medierna:

Överinspektör Ulla Sihto

0295 31 2443

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa