Ansökan om stöd för biodling har inletts

Ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen har inletts. För att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas till biodlare nationellt stöd för biodling till ett belopp av 18,00 euro per bisamhälle år 2016.

Stödet söks med blankett 204 som finns att få på webbadressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi204. Handläggningen av ansökningar om stöd för biodling har koncentrerats till NTM-centralen i Norra Savolax från och med 1.1.2016. Ansökan ska lämnas in till NTM-centralen i Norra Savolax senast 15.6.2016. På Åland lämnas blanketten in till statens ämbetsverk.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Överinspektör Pia Mattila

tel. 0295 31 2442

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa