Betalningarna av ekoersättning och kompensationsersättning tidigareläggs från juni till maj

Landsbygdsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 24.5.2017. Handläggningen av utbetalningarna i informationssystemen har framskridit så bra att det till skillnad från vad som står i den målsatta utbetalningstidtabellen går att påbörja utbetalningarna redan i maj och inte i först i juni. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Utbetalningarna gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (15 %) för 2016. Landsbygdsverket betalar sammanlagt cirka 51 miljoner euro i husdjursförhöjning till kompensationsersättningen och cirka 15,5 miljoner euro i ersättning för ekologisk produktion.

Stödens restbelopp betalas i juni

Betalningen av jordbrukarstöd som sökts år 2016 fortsätter i juni med EU:s bidrag för får och getter. Dessutom betalas restbeloppen av ersättning för djurens välbefinnande, EU:s bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor, miljöersättning, grundstöd, förgröningsstöd, EU:s stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor samt miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar. I juni betalas också EU-stöd som minskats på basis av finansiell disciplin. Landsbygdsverket informerar om juni månads betalningsdatum när de är fastslagna.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2017

Mer information från Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367
jukka.pekonniemi(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa