Betalningen av förskott på jordbrukarstöd inleds med eko- och kompensationsersättningarna

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion torsdag 6.10. Förskottsbetalningarna utgör 85 % av ersättningsbeloppet.

I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 422 miljoner euro till ungefär 49 600 gårdar. Ersättningens restbelopp (cirka 15 %) betalar Landsbygdsverket i december.

Förskott på ersättning för ekologisk växtproduktion betalas till cirka 4 000 jordbrukare. Den sammanlagda summan av förskott på ekoersättning är cirka 30 miljoner euro. Ersättningens restbelopp (cirka 15 %) får de sökande i juni 2017.

Landsbygdsverket betalar kompensationsersättningens husdjursförhöjningar och ersättningarna för ekologisk husdjursproduktion till husdjursgårdarna i juni 2017.

Restbeloppet av växthusstöd och stöden för renhushållning och biodling betalas i oktober

Betalningen av restbeloppet av stöd för växthusproduktion börjar torsdag 6.10. I stöd betalas sammanlagt cirka 11 miljoner euro till ungefär 900 sökande. Stödnivån har höjts med 0,1 euro per kvadratmeter. Förskott på stödet (60 %) betalades till växthusföretagarna i april.

I oktober börjar Landsbygdsverket också betala ut stöd per djur för renhushållning och stöd för biodling. I stöd för renhushållning betalas sammanlagt cirka 4,2 miljoner euro till ungefär 900 hushåll. I stöd för biodling betalas runt 500 000 euro. Cirka 400 biodlare får stödet.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får betalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalats till den egna gården. Det årliga stödsammandraget får gårdarna per post i början av året.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Stödchef Vesa Perätalo
0295 31 2434
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa