Ensimmäiset maaseudun kehittämishankkeet voivat alkaa hakea maksuja kesäkuun aikana

Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttajat voivat nyt alkaa hakea hankkeidensa maksuja sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hankkeen toteuttaja voi hakea maksua saatuaan myönteisen tukipäätöksen hankkeelleen.

Tässä vaiheessa maksua voivat hakea sähköisesti vain hakijat, jotka ovat saaneet sähköisen tukipäätöksen tai joiden paperilla tehty päätös on jälkikäteen tallennettu sähköiseen järjestelmään. Ennakkomaksuja ei kannata tässä vaiheessa hakea kuin poikkeustapauksissa. Hakijan kannattaakin olla yhteydessä hankkeen rahoittaneeseen Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen ennen maksun hakemista.

Kun hakija on lähettänyt maksuhakemuksensa Hyrrässä, sen käsittely ELY-keskuksessa voi alkaa. Siihen, milloin hakija saa maksun tililleen vaikuttavat esimerkiksi se, paljonko maksuhakemuksia ELY-keskuksessa on käsiteltävänä ja miten viimeistelty hakijan maksuhakemus on. Maksuhakemus kannattaa tehdä huolellisesti, jotta sen käsittely on sujuvaa ja etenee mahdollisimman nopeasti. Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, ELY-keskus lähettää hakijalle lisätietopyynnön.

ELY-keskukset aloittavat kesän aikana maksupäätösten tekemisen. Maksupäätöksen jälkeen tuki maksetaan hakijan tilille. Osaan maksua hakevista hankkeista tehdään tarkastuskäynti ennen tuen maksamista ja näiden hankkeiden tuki voidaan maksaa vasta tarkastuksen jälkeen.

Leader-ryhmät ja ELY-keskukset neuvovat maksun hakemisessa

Varsinkin ensimmäistä hankettaan toteuttavan hakijan kannattaa olla yhteydessä Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen, jotka neuvovat maksun hakemisessa.
Tiedot maksun hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytettävistä selvityksistä ja tilinpitoasiakirjoista löytyvät Maaseutuviraston verkkosivuilta www.mavi.fi / Maksut ja valvonta / Maksut / Hanketoimija.

Hanketuista 87 % haettu sähköisesti Hyrrässä

Hanketukia on haettu tähän mennessä 2240. Valtaosa hakijoista on tehnyt hakemuksensa sähköisesti, sillä noin 87 prosenttia hankkeista on haettu Hyrrä-palvelun kautta.

Tukipäätöksen on tähän mennessä saanut noin 614 hanketta, joille on myönnetty yhteensä noin 78 miljoonaa euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanketukien maksujen käynnistyttyä kaikkia Hyrrä-palvelun kautta haettavia tukia voidaan myös maksaa. Aiemmin tänä keväänä alkoivat maatalouden investointitukien maksut, joita on maksettu tähän mennessä noin 6 miljoonaa euroa ja aloitustukien maksut, joita on maksettu tähän mennessä noin 1,7 miljoonaa euroa. Maaseudun yritystuet maksetaan väliaikaisesti toisen järjestelmän kautta ja niitä on maksettu tähän mennessä yli 6 miljoonaa euroa. Yritystukien maksut Hyrrä-järjestelmän kautta alkavat myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja maksujen hakemisesta:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät 

Ohjeet maksuhakemuksen täyttämiseen

Lisätiedot medialle:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 31 2402
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa