Ersättningar för skador på ren 2015 betalas från och med 6.5

Landsbygdsverket betalar från och med 6.5.2016 ersättningar för skador som rovdjur har orsakat på ren. I ersättningar betalas 51 procent av det beviljade ersättningsbeloppet. På grund av bankernas inbördes betalningstrafik finns betalningarna på ersättningstagarnas konton med några dagars fördröjning.

I ersättningar för skador på ren betalas sammanlagt cirka 2,7 miljoner euro. Landsbygdsverket betalar ersättningarna av de anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. Om ersättningarna inte kan betalas till fullt belopp minskas var och en ersättningssökandes ersättningsbelopp i samma proportion.

Ersättningarna för skador som rovdjur orsakat på odlingar, djur och lösöre betalas senare efter det att anslaget har beviljats.

Ersättningar för rovdjursskador kan betalas för skador orsakade av björn, varg, järv och lo. Skadorna värderas av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

Betalningsmeddelandena slopas

Landsbygdsverket postar inte längre några betalningsmeddelanden från och med 1.4.2016. Hittills har meddelandena skickats till ersättningstagarna vid utbetalningen av ersättningar. Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter postar ersättningsbesluten i samband med att ersättningarna betalas ut.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Velimatti Mukkila
0295 31 2285
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa