Ilmoituksen vuoden 2016 eläinmääristä voi tehdä 15.2.2017 asti

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2016 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15.2.2017.

Ilmoitus eläintiheyslaskentaa varten

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Yhteisön tai osallisen on ilmoitettava ne eläinrekisterit, joista saatavia tietoja haluaa käyttää eläinmäärälaskennassaan.

Hevosten ja ponien tiedot liitelomakkeelle

Eläinmääräilmoituksessa hevosia tai poneja ilmoittavan viljelijän on palautettava ilmoituksen yhteydessä myös liitelomake 461A. Liitteessä viljelijä ilmoittaa yksilöidysti eläinten tiedot ja tarvittaessa myös kytköksen yhteisöön tai yhteisön määräysvaltaa käyttävään osalliseen. Osoitteesta www.suomi.fi tulostettavissa oleva liite on toimitettava kuntaan viimeistään 15.2.2017.

Eläinmääräilmoitus pakollinen eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneille

Eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta hakeneiden viljelijöiden on tehtävä eläinmääräilmoitus joka tapauksessa, koska korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella. Sikojen määrä on mahdollista siirtää sähköiseen eläinmääräilmoitukseen suoraan sikarekisteristä.

Maatilojen, jotka ovat sitoutuneet hyvinvointikorvauksen toimenpiteeseen 4.2 Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteinen parantaminen, on liitettävä eläinmääräilmoitukseen teurastamolta saadut teuraseräraportit tai niiden koosteet. Liitteet voi lähettää sähköisesti Vipu-palvelun kautta ilmoituksen teon yhteydessä.

Vuonna 2016 maatilalla olleen siipikarjan lisäksi viljelijät voivat ilmoittaa tiedot myös 31.1.2017 mennessä teurastetuista broilereista tai kalkkunoista. Edellytyksenä on, että koko saapumiserä on tullut tilalle vuoden 2016 aikana ja kaikki kyseisen saapumiserän linnut on teurastettu 31.1.2017 mennessä. Ilmoitettavien teuraserien teuraseräraportit on liitettävä eläinmääräilmoitukseen.

Ilmoitus ensisijaisesti Vipu-palvelussa

Maaseutuvirasto suosittelee eläinmääräilmoituksen tekemistä viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa. Ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös paperilomakkeilla 461 ja 179. Lomakkeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Mavi.fi

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Vipu-palvelu
Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola, 0295 31 2356

Sika- ja siipikarjatalouden tuki
Ylitarkastaja Susanna Jansson, 0295 31 2436

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus
Ylitarkastaja Lea Anttalainen, 0295 31 2423

Luonnonmukainen tuotanto
Maatalousylitarkastaja Antti Hietala, 0295 31 2425

Eläinten hyvinvointikorvaus
Ylitarkastaja Timo Keskinen, 0295 31 2463
Ylitarkastaja Ulla Sihto, 0295 31 2443

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa