Interventionslagrat mjölkpulver börjar säljas

Europeiska kommissionen har beslutat att öppna upp försäljningen av skummjölkspulver (fettfritt mjölkpulver) från interventionslager. Skummjölkspulver som lagrats in före den 1 november 2015 ska vara tillgängligt för försäljning. Försäljningen sker genom ett anbudsförfarande. Den första anbudsomgången avslutas den 13 december 2016.

I Finland är 790,150 ton mjölkpulver till salu. Ett anbud måste omfatta minst 20 ton skummjölkspulver. Försäljningen administreras av Landsbygdsverkets marknadsavdelning. Ett meddelande om att anbudsförfarandet öppnas samt anvisningar och en blankett för lämnande av köpanbud hittar man på Landsbygdsverkets webbplats.

Marknadspriset på mjölkpulver har stärkts under de senaste månaderna. Det ligger nu på 1990 euro per ton och överskrider därmed interventionspriset med 292 euro per ton. Europeiska unionens lager av skummjölkspulver uppgår till 355 000 ton, av vilket Finlands andel är 3 600 ton.

Enligt kommissionen är det rätt tidpunkt att starta försäljningen medan mjölkpulvret ännu är färskt och har god användbarhet. Det skulle vara viktigt att få mjölkpulvret sålt till köpare utanför EU. EU har tappat terräng på den internationella mjölkpulvermarknaden eftersom produkten har lagrats i stora mängder i stället för att ha sålts.

Enligt kommissionens beslut ska 22 150 ton inlagrat skummjölkspulver säljas i hela EU. Lagren av mjölkpulver finns i Belgien, Tyskland, Irland, Frankrike, Lettland, Litauen, Polen, Storbritannien och Finland.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Päivi Vaismaa
0295 31 2450
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa