Joulukuussa maksuun 560 miljoonaa euroa viljelijätukia

Maaseutuvirasto maksaa joulukuussa noin 560 miljoonaa euroa keväällä 2016 haettuja viljelijätukia. Tukien maksaminen alkaa tiistaina 13.12.2016 luonnonhaittakorvauksen loppumaksulla ja perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen sekä peltokasvipalkkion ennakkomaksuilla. EU:n eläinpalkkioiden ennakot ja kansalliset peltotuet tulevat maksuun torstaista 15.12.2016 alkaen.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

Loppuosa luonnonhaittakorvauksesta maksuun

Luonnonhaittakorvauksen loppuosan suuruus on noin 15 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Korvausta maksetaan viljelijöille 13.12. alkaen yhteensä noin 75 miljoonaa euroa. Korvauksen ennakon Maaseutuvirasto maksoi lokakuussa.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset Maaseutuvirasto maksaa eläintiloille kesäkuussa 2017.

EU:n suorista tuista valtaosa maksetaan ennakoina

Perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion ennakoiden osuus on noin 95 prosenttia tukien kokonaismäärästä. Tukien maksaminen alkaa 13.12., jos valtioneuvosto hyväksyy siihen mennessä tukia koskevat asetukset. Perustukea maksetaan noin 243 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 145 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,6 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 12,5 miljoonaa euroa. Tukien loppuosat Maaseutuvirasto maksaa viljelijöille kesäkuussa 2017.

EU:n eläinpalkkioiden ennakot maksetaan 1.1.–15.9. kertyneen eläinmäärän mukaan, joten maksettava osuus on noin 70 % koko vuoden palkkiosta. Nautapalkkion ennakkoa maksetaan 15.12. lähtien yhteensä noin 38 miljoonaa euroa ja lypsylehmäpalkkion ennakkoa noin 22 miljoonaa euroa. Eläinpalkkioiden loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2017, jolloin maksettava summa määräytyy 16.9.–31.12. kertyneen eläinmäärän mukaan.

EU:n rahoittamat tuet maksetaan kahdessa erässä, jotta viljelijälle voidaan taata tuen oikea kokonaissumma. Ennakko on arviosumma ja loppumaksu voidaan maksaa, kun suorien tukien vuoden 2016 kokonaismenekki on selvillä ja tukioikeuksien arvot sekä tukien yksikkötasot on tarkennettu.   

EU:n suoriin tukiin kohdistuu pakollisia leikkauksia. Lineaarinen 1,65 prosentin leikkaus tehdään suorien tukien enimmäismäärän ylittymisen vuoksi. Lineaarisen leikkauksen taso on arvio, jota tarkennetaan loppumaksuihin.  Rahoituskuriksi nimetty 1,353905 prosentin leikkaus tehdään suorien tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävästä osasta.

Sekä lineaarinen että rahoituskurin mukainen leikkaus on huomioitu joulukuussa maksuun tulevissa ennakoissa.

Kansalliset peltotuet yhdessä erässä

Kansallisesti rahoitettuja peltotukia Maaseutuvirasto maksaa 15.12. alkaen yhteensä noin 15,4 miljoonaa euroa. Yleistä hehtaaritukea maksetaan maatiloille noin 2,2 miljoonaa euroa, pohjoista hehtaaritukea noin 3,6 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän tukea noin 5,2 miljoonaa euroa ja sokerijuurikkaan kansallista tukea noin 3,4 miljoonaa euroa.

Tukien loppuosia maksuun keväällä 2017

Maaseutuvirasto maksaa joulukuun loppuun mennessä noin 88 prosenttia vuonna 2016 haetuista viljelijätuista. Hakuvuonna maksettavien tukien yhteissumma on noin 1,5 miljardia euroa.

Tukien maksaminen jatkuu tavoitteellisen maksuaikataulun mukaisesti keväällä 2017. Kaikki vuonna 2016 haetut EU:n kokonaan rahoittamat viljelijätuet on EU-säädösten mukaan maksettava kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Vesa Perätalo
0295 31 2434
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa