Kasvihuonetuki haettavana helmikuun loppuun saakka

Kasvihuoneyrittäjät voivat hakea kasvihuonetukea 28.2.2017 mennessä Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi). Viime vuonna 80 prosenttia hakemuksista tehtiin sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Viimeisen hakuajankohdan jälkeen tukea voi hakea ainoastaan lomakkeella 109, joka on toimitettava tukea käsittelevään ELY-keskukseen. Lomakkeen 109 saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Tukea käsitteleviä viranomaisia on tästä vuodesta lähtien kolme. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon hakemukset. Pohjanmaan ELY-keskus vastaanottaa hakemukset Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin alueilta. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa edelleen Ahvenanmaan valtionvirasto.

Ehdot ennallaan

Tuenhakijaa, viljelyä ja kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia koskevat ehdot ovat ennallaan. Sadonkorjuuta ei vaadita paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan osana eikä poikkeuslupia myönnetä. Viljelymuutoksista on ilmoitettava viipymättä tukea käsittelevälle viranomaiselle. Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa.

Kasvihuonetuen ennakko maksetaan arviolta huhtikuun lopulla ja loppuosa lokakuussa. Tukitaso on AB-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.

Haku Vipu-palvelun kautta

Viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat jo Vipu-palvelussa. Jos huoneiden perustiedoissa mikään ei ole muuttunut viime vuoteen verrattuna, ei sähköisessä tukihaussa tarvitse syöttää kuin kasvien vuoden 2017 viljelytiedot.  
Jos kasvihuoneyrittäjä ei ole ennen hakenut tukea, tulee hänen täyttää ja palauttaa lomake 456 kuntaan. Näin varmistetaan, että hakijan tiedot ja asiointioikeudet ovat kunnossa.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta:    
Tarkastaja Kitty Enberg            
puh. 0295 02 2555            
kitty.enberg@ely-keskus.fi            

Lisätietoja Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Tarkastaja Leila Fant
puh. 0295 02 8547
leila.fant@ely-keskus.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
puh. 0295 31 2423
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa