Kasvihuonetuki ja kansalliset kotieläintuet maksuun huhtikuussa

Maaseutuvirasto aloittaa kasvihuonetuotannon tuen ennakoiden maksamisen 21.4.2017, jolloin maksuun tulee noin 60 % vuonna 2017 haetusta kasvihuonetuesta. Tuen ennakoita maksetaan kasvihuoneyrittäjille yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa.

Kansallisten kotieläintukien maksaminen viljelijöille alkaa 27.4.2017. Maksuun tulevat samaan aikaan sekä vuoden 2016 loppumaksut että vuoden 2017 tukien ennakot. Vuoden 2016 loppumaksuja Maaseutuvirasto maksaa viljelijöille yhteensä noin 26 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 ennakoita noin 78 miljoonaa euroa.

Marras–tammikuun maidontuotannon vähentämistuki maksuun 12.4. alkaen

Syksyllä 2016 haettavana ollut maidontuotannon vähentämistuki marras–tammikuulta maksetaan maitotiloille 12.4.2017 alkaen. Tukea tulee maksuun yhteensä noin 20 000 euroa.

Ympäristösopimusten loppuosien maksaminen alkaa 27.4.

Huhtikuun lopussa maksuun tulevat loppumaksut (15 %) ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimuksista kosteikon hoito sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito. Loppumaksuja maksetaan 27.4.2017 alkaen viljelijöille yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa.

Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen tuet ovat viljelijän tilillä muutaman päivän viiveellä maksujen alkamisesta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Vesa Perätalo
0295 31 2434
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa