Lamnings- och killningsanmälningarna och slaktanmälningarna för får och getter ska göras senast 31.1.2017

Jordbrukarna ska göra anmälningarna om tackor som lammat och getter som fått killingar 2016 till får- och getregistret senast 31.1.2017, så att de går att beakta i fråga om får- och getbidrag samt nordliga husdjursstöd för tackor och getter 2016.

Slakterierna ska göra slaktanmälningar om slaktlammen och slaktkillingarna senast 31.1.2017. Jordbrukarna bör i god tid kontrollera i får- och getregistret att de slaktanmälningar som ligger till grund för får- och getbidrag 2016 finns med i registret.

Om ett slakteri inte har gjort slaktanmälningar senast 31.1.2017, beviljas inget bidrag för det slaktade djuret. Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar betalas bara för djur som har slaktats i ett slakteri som anmält sig till Mavi. En lista över de slakterier som anmält sig till systemet finns att få på Mavis webbplats.

Mer information från Landsbygdsverket:
EU:s får- och getbidrag
Överinspektör Marika Lehtinen
0295 31 2489

Nordliga husdjursstöd för tackor och getter
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa