Lampaiden ja vuohien poikimis- ja teurastusilmoitukset tehtävä viimeistään 31.1.2017

Viljelijöiden on tehtävä lampaiden ja vuohien poikimisilmoitukset vuodelta 2016 lammas- ja vuohirekisteriin tammikuun aikana. Ilmoitetut tiedot huomioidaan vuoden 2016 lammas- ja vuohipalkkioissa sekä uuhien ja kuttujen pohjoisissa kotieläintuissa.

Teurastamojen on tehtävä teuraskaritsojen ja -kilien teurastusilmoitukset viimeistään 31.1.2017. Viljelijöiden kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin lammas- ja vuohirekisteristä, että vuoden 2016 lammas- ja vuohipalkkion perusteena olevat teurastusilmoitukset ovat rekisterissä.

Jos teurastamo ei ole tehnyt teurastusilmoituksia viimeistään 31.1.2017, teurastetusta eläimestä ei myönnetä palkkiota. Teuraskaritsa- ja kilipalkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Maville ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista järjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista on saatavilla Mavin internetsivuilla.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

EU:n lammas- ja vuohipalkkio
Ylitarkastaja Marika Lehtinen
0295 31 2489

Uuhien ja kuttujen pohjoiset kotieläintuet
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa