Landsbygdsverkets blanketter finns på mavi.fi

I fortsättningen kan Landsbygdsverkets blanketter skrivas ut från verkets webbplats www.mavi.fi. Blanketterna för jordbrukarstöd samt projekt- och företagsstöd har överförts till mavi.fi från Suomi.fi. Upprätthållandet av blanketter i portalen Suomi.fi upphör i slutet av juni 2017.

Blanketterna har lagts ut på mavi.fi enligt kundgrupp som följer:

Företagare, handel, industri

Kommun, skola, daghem

Odlare

Organisationer, församlingar

Projektaktör

Renhushållning och naturnäringar

Viltskador

Största delen av de stöd som Landsbygdsverket administrerar söks elektroniskt via nättjänsterna Vipu, Hyrrä och Nekka. Vid behov kan man ansöka om stöd också på pappersblanketter.

Närmare information från Landsbygdsverket:

Överinspektör Kirsi-Maria Heinonen
0295 31 2424
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa