Landsbygdsverkets organisation och arbetssätt förnyas

Landsbygdsverket blir 1.9.2016 en processorganisation som är utformad enligt stödprocesserna. Organisationen byggs upp kring processerna för jordbrukarstöd, projekt-, företags- och strukturstöd samt marknadsstöd. Reformen förbättrar samverkan mellan stödansökan, tillsynen, utbetalningen och informationssystemen.

Målet är att verksamheten i och med den nya organisationen ska bli effektivare från de stödsökandes och förvaltningspartnernas synpunkt.  

Avdelningsdirektörerna och enhetscheferna har utsetts från och med 1.9.2016 och placeringen av personal i den nya organisationsstrukturen har slutförts. Leena Tenhola fortsätter som Landsbygdsverkets överdirektör till utgången av april 2017, då hennes 5-åriga period som överdirektör tar slut.

Rekryteringen av en projektdirektör till Landsbygdsverket pågår som bäst. Projektdirektören kommer att befrämja utvecklingen av informationssystemen i enlighet med de mål som har överenskommits med Jord- och skogsbruksministeriet.  I början av september blir projektdirektören Landsbygdsverkets ICT-direktör i och med att organisationsreformen träder i kraft.

Mer om organisationsreformen i Landsbygdsverkets blogg (på finska).

Mer information från Landsbygdsverket:
Överdirektör Leena Tenhola
0295 31 2448
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa