Luomu- ja luonnonhaittakorvauksen maksut aikaistuvat kesäkuulta toukokuulle

Maaseutuvirasto aloittaa luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen ja luomukorvauksen maksamisen 24.5.2017. Maksujen käsittely tietojärjestelmissä on edennyt niin hyvin, että maksut päästään aloittamaan tavoitteellisesta maksuaikataulusta poiketen kesäkuun sijaan jo toukokuussa. Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.

Maksuun tulevat vuoden 2016 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaus ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen loppumaksu (15 %). Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta Maaseutuvirasto maksaa yhteensä noin 51 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta noin 15,5 miljoonaa euroa.

Tukien loppuosia maksuun kesäkuussa

Vuonna 2016 haettujen viljelijätukien maksaminen jatkuu kesäkuussa EU:n lammas- ja vuohipalkkiolla. Lisäksi maksetaan loppumaksut eläinten hyvinvointikorvauksesta, EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkioista, ympäristökorvauksesta, perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta, peltokasvipalkkiosta sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksista. Kesäkuussa maksuun tulee myös rahoituskurin perusteella leikattu osuus EU-tuista. Maaseutuvirasto tiedottaa kesäkuun maksupäivämääristä niiden varmistuttua.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
0295 31 2367
jukka.pekonniemi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa