Maanomistajille postitetaan päätökset ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä

Maanomistajille postitetaan lähipäivien aikana päätökset heitä koskevien ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä. Viljelijöille päätöksiä ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä postitettiin viime keväänä ja tänä syksynä on maanomistajien vuoro. Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu siitä, että EU:ssa siirryttiin uuden ohjelmakauden tukijärjestelmiin vuonna 2015.

Tukioikeudet rajaavat, kuinka paljon maatilalle voidaan maksaa EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia eli perustukea, viherryttämistukea ja EU:n nuoren viljelijän tukea. Jos tukioikeuksia oli enemmän kuin tukikelpoisia hehtaareita, hallinnon oli mitätöitävä ylimääräiset tukioikeudet. Menettelyn tavoitteena oli saada kaikki raha viljelijöille. Aiemmin osa rahoista jäi käyttämättä, koska ne olivat kiinni käyttämättömissä tukioikeuksissa.

Päätökset tukioikeuksien mitätöinnistä tehdään ELY-keskuksissa ja Ahvenanmaan valtionvirastossa.  Päätöksiä tehdään kaikkiaan noin 38 000 kappaletta ja mitätöityjä tukioikeuksia vastaava pinta-ala on yhteensä noin 23 000 hehtaaria.

Lisätietoja tiedotteessa 2.5.2016: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/ylimaaraisten-tukioikeuksien-mitatointi-.aspx

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erikoissuunnittelija Kati Törmä
0295 31 2432
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa