Maidontuotannon vähentämistuen haku avataan uudelleen

Maidontuotannon vähentämistuen haku päättyi 21.9.2016. Tavoitteena ollut maidontuotannon vähennys 1,04 miljardia litraa ei täyttynyt EU:n tasolla, joten kriisituen haku avataan uudelleen. Haku koskee vain tuottajia, jotka eivät hakeneet kriisitukea ensimmäisessä haussa.

Tukea voivat hakea maitotilat, jotka arvioivat vähentävänsä maidontuotantoa 1.11.2016 ja 31.1.2017 välisenä aikana vähintään 1 500 kilogrammaa verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aikaisemmin. Vähentämistuen haku alkaa 5.10.2016 ja päättyy 12.10.2016 kello 13. Maaseutuvirasto tiedottaa tuen hakemisesta tarkemmin haun alkaessa.

Ilmoitus loka–joulukuun vähennyksestä tehtävä helmikuussa

21.9. päättyneessä haussa tukea oli mahdollista hakea maidontuotannon vähentämiseen loka–joulukuussa 2016. Tukea haki Suomessa yhteensä 1 020 maidontuottajaa yli 13,7 miljoonan maitolitran vähentämiseen. Eniten tukea haettiin Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, jossa 142 hakijaa arvioi vähentävänsä yhteensä noin 1,9 miljoonaa litraa meijeriin toimitettavan maidon määrää. Koko EU:n alueella tuotantoa ilmoitettiin vähennettävän 1,03 miljardin maitolitran verran.

EU:n tukeen varaama rahoitus 150 miljoonaa euroa ei kulunut 21.9. päättyneessä haussa, joten kaikki loka–joulukuulle haetusta ja viranomaisen hyväksymästä meijeriin toimitetun maitomäärän vähennyksestä on tukikelpoista. Vähentämistukea voidaan maksaa 14 senttiä meijeriin toimittamatta jäänyttä maitokiloa kohti. Syyskuussa tukea hakeneiden maidontuottajien on ilmoitettava helmikuussa 2017, kuinka paljon tuotanto väheni. Tuki maksetaan toteutuneen maidontuotannon vähennyksen perusteella.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi@mavi.fi 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa