Maidontuotannon vähentämistuen maksu loka–joulukuulta 2016 haettavissa 14.2.2017 asti

Maitotiloille suunnatun maidontuotannon vähentämistuen maksuhakemus on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 14.2.2017. Tuen maksua voivat hakea maitotilat, jotka ilmoittivat vähentävänsä tuotantoaan 1.10.–31.12.2016. Hakulomake 485 on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Maksuhakemuksella maidontuottaja ilmoittaa, minkä verran hän toimitti maitoa meijeriin loka–joulukuussa 2016 ja kuinka suuresta määrästä hän hakee vähentämistukea. Hakemukseen on liitettävä kuitit meijeriin toimitusta maidosta.

Tuki maksetaan toteutuneen vähennyksen perusteella maaliskuussa 2017. Tukea maksetaan 14 senttiä meijeriin toimittamatta jäänyttä maitokilogrammaa kohti. Jos toteutunut vähennys on merkittävästi pienempi kuin hakemuksella syksyllä 2016 ilmoitettu vähennys, maksettavaa tukea vähennetään portaittain.

Maksu tuotannon vähentämisestä 1.11.–31.1. haettavissa helmikuussa

Maidontuotannon vähentämistuki oli haettavissa syksyllä 2016 kahteen kertaan: ensin tuotannon vähentämiseen 1.10.–31.12.2016 ja sen jälkeen vähentämisjaksolle 1.11.2016–31.1.2017. Maitotilojen, jotka ilmoittivat vähentävänsä tuotantoa 1.11.2016 ja 31.1.2017 välisenä aikana, on haettava tuen maksua viimeistään 17.3.2017. He voivat hakea tuen maksua aikaisintaan helmikuussa, kun toteutunut vähennysmäärä on tiedossa.

Maidontuotannon vähentämisen tavoitteena on vakauttaa maitomarkkinoita heikossa markkinatilanteessa. Loka–joulukuussa tuotantoaan ilmoitti vähentävänsä 1 020 maidontuottajaa Suomessa. Tukea haettiin yhteensä yli 13,7 miljoonan maitolitran vähentämiseen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi@mavi.fi 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa