Maidontuotannon vähentämistuen maksu marras–tammikuulta haettavissa 17.3.2017 asti

Maitotiloille suunnatun maidontuotannon vähentämistuen maksuhakemus on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 17.3.2017. Tuen maksua voivat hakea maitotilat, jotka ilmoittivat vähentävänsä tuotantoaan 1.11.2016–31.1.2017 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin. Hakulomake 485 on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Maksuhakemuksella maidontuottaja ilmoittaa, minkä verran hän toimitti maitoa meijeriin 1.11.2016–31.1.2017 ja kuinka suuresta määrästä hän hakee vähentämistukea. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset ovat postittaneet hakijoille ilmoituksen enimmäislitramäärästä, jonka vähentämisestä tila voi hakea tukea. Hakemukseen on liitettävä kuitit meijeriin toimitusta maidosta.

Tukea ei makseta täysimääräisesti

Vähentämistuki maksetaan maidontuottajille huhtikuussa 2017. Tukea maksetaan 14 senttiä meijeriin toimittamatta jäänyttä maitokilogrammaa kohti. Jos toteutunut vähennys on merkittävästi pienempi kuin hakemuksella syksyllä 2016 ilmoitettu tukikelpoinen vähennys, maksettavaa tukea vähennetään portaittain.

Maitotilojen 1.11.2016 ja 31.1.2017 väliselle ajalle hakema vähennys ylitti EU:n tukeen varaaman rahoituksen, joten tukea ei voida maksaa hakijoille täysimääräisesti. Komissio ilmoitti haun päätyttyä, että 12,462762 prosenttia haetusta tuotetun maitomäärän vähennyksestä on tukikelpoista.

Loka–joulukuun vähentämistuen maksun haku päättyy 14.2.2017

Maidontuotannon vähentämistuki oli haettavissa syksyllä 2016 kahteen kertaan: ensin tuotannon vähentämiseen 1.10.–31.12.2016 ja sen jälkeen vähentämisjaksolle 1.11.2016–31.1.2017. Maitotilojen, jotka ilmoittivat vähentävänsä tuotantoa 1.10.2016 ja 31.12.2016 välisenä aikana, on haettava tuen maksua lomakkeella 485 viimeistään 14.2.2017.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi@mavi.fi 

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa