Peltomaan laatutesti kannattaa tehdä kesän aikana

Vuonna 2015 ympäristökorvaukseen sitoutuneiden viljelijöiden on tehtävä peltomaan laatutesti vuoden 2018 huhtikuun loppuun mennessä. Vaatimus on yksi viisivuotisen ympäristösitoumuksen ehdoista. Viljelijöiden kannattaa arvioida lohkojen kuntoa ja kirjata havaintoja ylös jo kasvukauden aikana.

Peltomaan laatutesti on tehtävä kaikista yli 0,5 hehtaarin peruslohkoista, jotka viljelijä on ilmoittanut viimeisimmässä tukihakemuksessaan. Arvioitavina ovat perusparannustoimet, viljelytoimet, maan ominaisuudet sekä kasvusto ja maaperäeliöstö. Viljelijän on arvioitava esimerkiksi kasvuston tasaisuutta, sade- tai kasteluveden imeytymistä maahan, maan muokkautuvuutta, pellon ojitusta ja viljelykierrossa olevien syväjuuristen tai monivuotisten kasvien monipuolisuutta. Listaus kaikista peltomaan laatutestissä arvioitavista asioista on luettavissa mavi.fi-sivustolla.  

Laatutestin tulokset voi palauttaa viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa lokakuusta alkaen. Lohkojen arviointitietojen lähettäminen käy helposti esimerkiksi ympäristökorvauksen syysilmoituksen yhteydessä. Laatutesti kannattaa palauttaa määräaikaan mennessä, sillä myöhässä palautettu laatutesti vähentää ravinteiden tasapainoisen käytön korvausta.

Peltomaan laatutestin tarkoituksena on maan biologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen ja maan laadun kokonaisvaltainen arviointi. Tavoitteena on auttaa viljelijää kiinnittämään huomiota keskeisiin ympäristötekijöihin ja siten parantamaan pellon kasvukuntoa ja sadon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä maaperän, vesistön ja lajiston suojelua.

Mavi.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Riikka Klemola
0295 31 2430
riikka.klemola(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa