Peltotukien valvonnat alkavat maatiloilla

ELY-keskukset aloittavat maatiloilla tehtävät peltovalvonnat viljelijöiden päätukihaun päättymisen jälkeen. Peltovalvonnoissa on tänä vuonna noin 3 000 tilaa. Tilat valitaan valvontaan keskitetysti Maaseutuvirastossa satunnaisen tai painotetun otannan perusteella. Eläintukien valvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa, sillä eläinvalvontoja on tehtävä ympäri vuoden. Sekä eläin- että peltotukia hakeneista tiloista on valvottava vuosittain vähintään 5 %.

Peltovalvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaik­kien kas­vu­loh­ko­jen pin­ta-alat, vil­je­ly­kas­vit, vil­je­ly­tapa ja tuki­eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus tuenhakijan perusoppaassa. Osa ympäristökorvauksen asiakirjoista valvotaan vasta kasvukauden ulkopuolella tehtävissä asiakirjavalvonnoissa.

Peltovalvonnoista lähetetään valvonnan jälkeen tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen yhteydessä lähetettävälle tukipäätökselle. Paikalla tehtävät tilavalvonnat ja hallinnolliset valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. ELY-keskusten tavoitteena on saada kaikki tilavalvonnat valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä. 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja sitä koskevan lainsäädännön uudistus vaikutti tukimuotoihin ja -ehtoihin vuonna 2015. Uudistus vaikutti myös tukien valvontaan ja edellytti muutoksia maataloushallinnon tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmiin liittyvien viivästysten vuoksi vuotta 2015 koskevat valvontatulokset eivät ole vielä kaikilta osin valmiita. Esimerkiksi ympäristökorvauksen lopulliset valvontatulokset varmistuvat vasta syksyllä 2016, kun tukea koskeva laskenta saadaan valmiiksi. Maaseutuvirasto lähettää maatiloille syksyllä 2016 tukipäätökset, joissa on esitetty valvontatulos vuodelta 2015 ja sen vaikutus tukiin.  

Tuenhakijan perusopas

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Valvontaosaston johtaja Jukka Pekonniemi

0295 31 2367

Maataloustukien valvontayksikön johtaja Sari Putkiranta

0295 31 2382

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa