Puolet viljelijöistä on nyt tehnyt tukihakemuksensa Vipu-palvelussa – haku päättyy viikon päästä

Viljelijätukien päätukihaku on parhaillaan käynnissä Vipu-palvelussa (vipu.mavi.fi). Tähän mennessä (8.6.2016) hakemuksia on palautettu sähköisesti yli 23 000 kappaletta. Tämä vastaa noin puolta hakijoista, jos hakemuksia jätetään sama määrä kuin viime vuonna. Tukihaku päättyy Vipu-palvelussa 15.6.2016 klo 23.59.

Viimeistään nyt kannattaa kirjautua Vipuun ja aloittaa hakemuksen täyttäminen. Noin 12 000 hakijaa on jo käynyt aloittamassa hakemuksen täyttämistä, mutta ei ole vielä lähettänyt sitä. Noin 13 000 maatilaa ei ole vielä aloittanut hakemuksen täyttämistä Vipu-palvelussa lainkaan. 

Aiempina vuosina viljelijätukihaku on päättynyt huhti-toukokuun vaihteessa. Myöhäisin EU:n sallima hakupäivämäärä 15.6. voitiin ottaa Suomessa käyttöön nyt, kun viljelijät ovat siirtyneet pääosin sähköiseen asiointiin.

Vipuneuvoja auttaa

Vipu-palvelun Vipuneuvoja-toiminto tarkistaa tukihakemuksen ja huomauttaa mahdollisista virheistä tai puutteista. Vipuneuvoja esimerkiksi huomauttaa, jos viime vuonna suojavyöhykenurmeksi ilmoitettua kasvulohkoa ei tänä vuonna ole ilmoitettu suojavyöhykenurmeksi, sillä kasvi on säilytettävä samalla paikalla viisi vuotta. Viljelijä saa huomautuksen myös silloin, jos kasvulohkolle on ilmoitettu viherlannoitusnurmea, kerääjäkasveja, saneerauskasveja tai monimuotoisuuspeltoja, mutta tila ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpiteeseen.

Lista kaikista Vipuneuvojan tarkistamista asioista on mavi.fi-sivustolla. Viljelijät pääsevät tarkistamaan listan myös Vipu-palvelun sähköisen asioinnin kautta. Listauksessa kerrotaan myös asioita, joita Vipuneuvoja ei tarkista. Tarkisteisiin ei esimerkiksi sisälly huomautusta siitä, onko tila lähettänyt osallistumisilmoituksen eläinpalkkioihin.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset neuvovat viljelijöitä Vipu-palvelun käytössä virka-aikana. Kunnan yhteystiedot löytyvät Vipu-palvelusta.

Eläintiloilla tarvetta myös paperilomakkeille

Eläinpalkkioita hakevat eläintilat, joilla ei ole peltoa tai eläinten hyvinvointikorvausta hakevat tilat eivät selviä tukihausta täysin ilman paperisia lomakkeita. Eläinten hyvinvointikorvauksen maksua ei voi tänä vuonna hakea Vipu-palvelussa. Maksua haetaan lomakkeella 409, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Lomake on palautettava kuntaan 15.6. mennessä.

Eläinpalkkioita hakevien viljelijöiden on tehtävä ilmoitus aktiiviviljelijän määritelmän täyttymisestä 15.6. mennessä tukivuotta 2016 koskien. Jos viljelijä hakee myös peltotukia, voi ilmoituksen tehdä Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä. Jos viljelijä ei hae peltotukia, ilmoitus on tehtävä lomakkeella 101B (kohta 3), jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Lomake on palautettava kuntaan 15.6. mennessä.

Lisätietoja hakijoille:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:
Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
0295 31 2344
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa