Skyddad geografisk beteckning söks för basturökt skinka

Namnskydd för ”Basturökt skinka, tillverkad på traditionellt sätt”/”Saunapalvikinkku, tehty perinteiseen tapaan” söks. Registrering som skyddad geografisk beteckning (SGB) söks av Saunapalviyhdistys ry, vars uppgift är bland annat att slå vakt om den traditionella framställningsmetoden för och särprägeln hos äkta basturökt skinka.

Basturökt skinka, tillverkad på traditionellt sätt är en köttprodukt som framställs av intakta muskler i eller skurna bitar av grisskinkor. Också skinkfett och svål kan ingå i produkten. Köttråvaran härrör från slaktsvin, kött från avelssvin används inte.

Framställningen av basturökt skinka är starkt kopplad till bastukulturen i Finland, något som särskiljer den från andra länder och från rökta produkter som tillverkas i dem. Basturökt skinka som tillverkas på traditionellt sätt skiljer sig från annan rökt skinka som tillverkas med hjälp av modernare teknik i kok- eller rökskåp. Skillnaderna gäller i synnerhet tillverkningssättet och den unika produktkvaliteten. Rökningen sker med alved i rökbastu genom direkt rökning. Värmebehandlingstiden är lång, åtminstone 12 timmar.

Produkten förbehandlas, saltas, placeras i hölje och värmebehandlas i Finland, vilket innebär att det geografiska område som namnskyddet föreslås gälla omspänner hela landet.

Invändningsförfarande pågår

Det nationella invändningsförfarandet i samband med ansökningsförfarandet pågår till 30.4.2017. Landsbygdsverket (Mavi) har publicerat ett meddelande om ansökan i Officiella tidningen och i Varumärkestidningen. De handlingar som hänför sig till ansökan finns på Mavis webbplats, adressen är www.mavi.fi/nimisuoja.

Mer information från Landsbygdsverket:
Piritta Sokura, projektutvecklare
0295 31 2364
fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa