Stöd för biodling får sökas fram till 15.6.2017

Ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen har inletts 2.5.2017. Stödet söks med blankett 204 som finns att få på webbadressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi204. Ansökan ska i Fastlandsfinland lämnas in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk på Åland. 

Stödet betalas till biodlarna i oktober 2017. Stödbeloppet är 17 euro per bisamhälle.  

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Överinspektör Päivi Akkanen

Tfn 0295 31 2299

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa