Vasta puolet viljelijöistä suorittanut ympäristökorvauksen pakollisen koulutuksen

Ympäristökorvauksen ehtoihin kuuluu koulutusvaatimus, joka viljelijöiden pitää täyttää huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Koulutuksen on tammikuun loppuun mennessä suorittanut alle puolet ympäristökorvaukseen sitoutuneista viljelijöistä.

Koulutusvaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että ympäristökorvaukseen sitoutuneet viljelijät ovat tutustuneet sitoumusehtoihin ja näin vähentää virhemääriä. Jos ympäristökorvauksen virhemäärät lisääntyvät, komissio voi velvoittaa jäsenmaan lisäämään valvontaa.

Koulutus kannattaa suorittaa ajallaan, sillä myöhässä täytetty koulutusvaatimus vähentää ravinteiden tasapainoisen käytön korvausta. Jos viljelijä suorittaa koulutuksen vasta 30.4.2017 jälkeen, vuoden 2016 korvauksesta vähennetään viisi prosenttia. Tämän jälkeen vähennettävän korvauksen määrä kaksinkertaistuu joka vuosi.

Vaihtoehtoina verkkotentti ja koulutuspäivä

Viljelijä voi suorittaa koulutuksen joko tekemällä verkkotentin Vipu-palvelussa tai osallistumalla yhden päivän mittaiseen koulutuspäivään. Mavi.fi-sivustolta on saatavilla koulutusmateriaalia sitoumusehtojen omaksumisen tueksi.

Verkkotentti on suunnattu viljelijöille, jotka haluavat perehtyä sitoumusehtoihin ja koulutusmateriaaliin itsenäisesti. Tentin voi suorittaa ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä tai tilanhoidosta vastaava henkilö. Viljelijä läpäisee tentin, jos saa siitä hyväksyttävän määrän pisteitä. Tentin yrityskertoja ei ole rajattu.

Koulutuspäiviä järjestävät kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet yhteistyössä ELY-keskusten ja sidosryhmien kanssa. Koulutuksessa käydään läpi sitoumusehdot ja koulutusmateriaalin asiat. Koulutuspäivän etuna on se, että koulutuksessa painotetaan kyseisen alueen viljelijöille keskeisimpiä tukiehtoja ja kerrotaan, millaisia muutoksia ympäristösitoumukseen voi tehdä. Viljelijät saavat lisätietoja koulutuksista kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta.

Koulutusvaatimuksen tammikuun 2017 loppuun mennessä täyttäneistä viljelijöistä noin 83 prosenttia on tehnyt verkkotentin. Ympäristökorvauksen koulutusvaatimus koskee noin 46 000 viljelijää.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Mavi.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Riikka Klemola

0295 31 2430

etunimi.sukunimi@mavi.fi


Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa