Växthusstöd och nationella husdjursstöd betalas ut i april

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på stöd för växthusproduktion 21.4.2017 då cirka 60 % av det växthusstöd som sökts år 2017 betalas ut. Sammanlagt betalas cirka 13,5 miljoner euro i förskott på stödet till växthusföretagarna.

Betalningen av nationella husdjursstöd till jordbrukarna inleds 27.4.2017. På samma gång betalas både restbeloppen för 2016 och förskotten på stöd för 2017. Landsbygdsverket betalar sammanlagt ungefär 26 miljoner euro i slutbetalningar för 2016 och cirka 78 miljoner euro i förskott för 2017 till jordbrukarna.

Stödet för minskad mjölkproduktion för november-januari kommer till betalning från och med 12.4

Stödet för minskad mjölkproduktion för november-januari som kunde sökas hösten 2016 betalas till mjölkgårdarna från och med 12.4.2017. I stöd betalas totalt cirka 20 000 euro.

Betalningen av restbeloppen för miljöavtal börjar 27.4

I slutet av april börjar utbetalningen av restbeloppen (15 %) för miljöavtalen om skötsel av våtmarker samt skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet för programperioden 2014–2020. Restbeloppen som betalas till jordbrukarna från och med 27.4.2017 uppgår till totalt cirka 2,3 miljoner euro.

På grund av bankernas interna betalningstrafik kommer stöden in på jordbrukarnas konton med några dagars fördröjning från det att utbetalningarna inleddes.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2017

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Vesa Perätalo
0295 31 2434
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa