Viljelijätukien korotettujen ennakoiden maksaminen alkaa lokakuussa

Maaseutuvirasto maksaa ennakoitua suurempia osuuksia vuoden 2016 viljelijätuista loka–marraskuussa. Luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen kasvintuotannon ja ympäristökorvauksen ympäristösitoumuksen ennakkomaksuja maksetaan 85 % korvausten määrästä aiemmin ilmoitetun 75 %:n sijaan.

Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakkomaksut voivat olla poikkeuksellisesti suurempia, koska komissio on antanut hyväksyntänsä korotuksille maatalouden vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Kymmenen prosenttiyksikön korotus tarkoittaa, että luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan noin 49,8 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakon osuus kasvaa 3,5 miljoonalla eurolla ja ympäristökorvauksen ennakon noin 23 miljoonalla eurolla.

Luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon ennakoiden maksaminen on tavoitteena aloittaa viikolla 40. Sitoumusten perusteella maksettavien ympäristökorvausten ennakot ovat maksuvuorossa marraskuussa. Maaseutuvirasto tiedottaa maksujen alkamisesta maksupäivien vahvistuttua.

-        Maaseutuvirastolle myönnetty lisärahoitus on turvannut tukimaksujen aikaistamisen. Maksamme vuoden 2016 viljelijätukien kokonaissummasta noin 88 % jo hakuvuoden aikana, kertoo Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola.

Maaseutuvirasto tiedotti kesäkuussa, että vuonna 2016 haettuja viljelijätukia on tulossa maksuun hakuvuoden aikana yhteensä noin 1,4 miljardia euroa. Hakuvuonna maksettavien tukien määrä kasvaa nyt noin 1,5 miljardiin euroon.

Eläinten hyvinvointikorvauksen maksaminen aikaistuu

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot on tavoitteena maksaa viljelijöille marraskuussa. Korvausta maksetaan yhteensä noin 52 miljoonaa euroa, josta puolet maksetaan ennakkomaksuna.

Korvauksen maksaminen aikaistuu verrattuna vuoden 2015 korvaukseen, joka maksettiin hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakon maksaminen hakuvuoden puolella on mahdollista tietojärjestelmätyöhön luvatun lisärahoituksen ansiosta.

Vuoden 2016 viljelijätukia maksetaan maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Maanmittauslaitoksen laatiman tavoitteellisen maksuaikataulun mukaisesti. Syksyn 2016 maksuaikataulu on saatavilla www.mavi.fi-sivustolta. Kevään 2017 aikataulusta Maaseutuvirasto tiedottaa lokakuussa.

Rahoituskurin palautukset maksuun syyskuun lopussa

Maaseutuvirasto maksaa 29.9. alkaen viljelijöille noin 5,4 miljoonaa euroa EU:ssa rahoituskurin perusteella leikattuja varoja. Tuki maksetaan viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2015 EU:n suoria tukia yhteensä yli 2 000 euroa.

Varat leikattiin vuoden 2014 suorista tuista maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Käyttämättömät varat maksetaan viljelijöille rahoituskurin palautuksena.

Rahoituskuri koskee myös vuoden 2016 viljelijätukia. Yli 2 000 euron suorien tukien yhteissummaa leikataan 1,36674 prosenttia.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tukipäällikkö Vesa Perätalo

0295 31 2434

etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa