Vuoden 2015 petoeläinvahinkokorvausten loppuerät maksetaan 29.9. alkaen

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2015 petoeläinvahinkokorvausten loppuerät 29.9. alkaen. Maksuun tulevat poro-, viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen sekä poikkeuksellisen suurten porovahinkojen korvausten loppuerät.

Petoeläinvahinkokorvausten ennakot maksettiin toukokuussa 2016, jolloin vahinkojen määrästä korvattiin 51 %. Korvauksia maksetaan yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa.

Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset postittavat korvauspäätökset korvausten maksamisen yhteydessä.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista. Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa