Vuoden 2015 porovahinkokorvauksia maksetaan 6.5. alkaen

Maaseutuvirasto maksaa petoeläinvahinkokorvauksia porovahingoista 6.5.2016 alkaen. Korvauksia maksetaan 51 prosenttia myönnetystä korvausmäärästä. Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen maksut ovat korvauksensaajien tileillä muutaman päivän viiveellä.

Porovahinkokorvauksia maksetaan yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Jos korvauksia ei voida maksaa täysimääräisinä, jokaiselta korvauksenhakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa.

Petoeläinvahinkokorvaukset viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan myöhemmin määrärahan myöntämisen jälkeen.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista. Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Maksuilmoitukset poistuvat

Maaseutuvirasto ei postita enää maksuilmoituksia 1.4.2016 lähtien. Ilmoitukset on lähetetty tähän asti korvauksensaajille korvausten maksamisen yhteydessä. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset postittavat korvauspäätökset korvausten maksamisen yhteydessä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa