Vuoden 2016 porovahinkokorvaukset maksetaan 5.5. alkaen

Maaseutuvirasto maksaa petovahinkokorvaukset vuoden 2016 porovahingoista 5.5.2017 alkaen. Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen maksut ovat korvauksensaajien tileillä muutaman päivän viiveellä.

Porovahinkokorvauksia maksetaan yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Korvauksia maksetaan 96 prosenttia myönnetystä korvausmäärästä, jolloin jokaiselta korvauksenhakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa. Korvauksia ei voida maksaa täysimääräisinä, koska tällöin Euroopan komission Suomelle asettama maksuvaltuus suurpetojen porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi ylittyisi. Suurpetojen aiheuttamat kotieläin-, viljelys-, mehiläis- ja irtaimistovahingot korvataan kuitenkin täysimääräisesti.

Petovahinkokorvaukset viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan myöhemmin määrärahan myöntämisen jälkeen.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista. Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa