Vuoden 2016 tukiyhteenvedot maatiloilla viikolla 5

Maaseutuvirasto postittaa viljelijöille yhteenvedot vuonna 2016 maksetuista maataloustuista tammi–helmikuun vaihteessa. Tukiyhteenvedot ovat maatiloilla helmikuun alussa.

Viljelijät näkevät maatilalleen maksettujen tukien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa. Mahdollisia takaisinperintöjä, ulosottoja, panttauksia ja lisäseuraamuksia Vipu-palvelussa näkyvissä vuoden 2016 tukisummissa ei ole huomioitu. Postitettavassa tukiyhteenvedossa esitetään maksettujen tukien määrien lisäksi tiedot takaisinperityistä tuista. Yhteenvedossa kerrotaan myös ilmoitettujen tukisummien laskutavasta.

Vipu-palvelussa jatkossa tarkemmat tiedot maksuista

Maaseutuvirasto luopui maksuilmoitusten postituksesta huhtikuussa 2016. Ilmoitukset lähetettiin siihen asti maatiloille tukien maksamisen yhteydessä.

Vuoden 2017 alusta lähtien Vipu-palvelusta on saatavilla maksuilmoitusten tietoja vastaava yhteenveto maksutapahtumista. Tiedot näkyvät Vipu-palvelun Maksutapahtumat-osiossa sitä mukaa, kun tukia maksetaan. Tarkentunut yhteenveto on nähtävissä vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavien maataloustukien osalta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Vesa Perätalo
0295 31 2434
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa