Vuoden 2016 viljelijätukien loppuosat maksuun kesäkuussa

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2016 haettujen viljelijätukien loppumaksut kesäkuun aikana.  Viljelijöille maksetaan EU:n lammas- ja vuohipalkkio sekä loppumaksut eläinten hyvinvointikorvauksesta, EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkiosta, perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta, peltokasvipalkkiosta, ympäristökorvauksesta sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksesta.

Eläinpalkkioiden maksaminen alkaa 8.6.

8.6. alkaen maksuun tulevat lammas- ja vuohipalkkio, nautapalkkio sekä lypsylehmäpalkkio. Lammas- ja vuohipalkkiota maksetaan eläintiloille yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Nauta- ja lypsylehmäpalkkiot maksetaan viljelijöille 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta. Palkkioiden loppuosien kokonaissumma on yhteensä noin 25,4 miljoonaa euroa.

EU:n suorien tukien loppuosat maksetaan 15.6. alkaen 

Maaseutuvirasto aloittaa 15.6. perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän EU-tuen maksamisen, jos valtioneuvosto hyväksyy siihen mennessä niiden tukitasoja koskevat asetukset. Tukien loppumaksujen suuruus on noin 5 prosenttia tukien kokonaismääristä. Yhteensä viljelijöille maksetaan 15.6. alkaen noin 20,5 miljoonaa euroa perustukea, viherryttämistukea ja nuoren viljelijän EU-tukea.

Myös peltokasvipalkkion loppuosa (5 %) tulee maksuun 15.6. alkaen. Palkkiota maksetaan maatiloille yhteensä 800 000 euroa.

Ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosien maksut käynnistyvät 22.6. 

22.6. alkaen maatiloille maksetaan eläinten hyvinvointikorvauksen, ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen loppuosat.

Eläinten hyvinvointikorvauksen loppumaksun osuus on noin 50 prosenttia koko korvauksesta. Yhteensä hyvinvointikorvauksen loppumaksua maksetaan maatiloille noin 25,0 miljoonaa euroa.

Ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimusten loppumaksujen osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta. Ympäristökorvausta maksetaan maatiloille yhteensä noin 32,5 miljoonaa euroa.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa verkkoasiointipalvelu Vipusta.

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2016 haettuja viljelijätukia vuoden 2017 puolella yhteensä noin 200 miljoonaa euroa, joka on noin 12 prosenttia tukien kokonaismäärästä. Kaikki vuonna 2016 haetut EU:n kokonaan ja osittain rahoittamat viljelijätuet on EU-säädösten mukaan maksettava kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, kevät 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
0295 31 2367
jukka.pekonniemi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa