Vuoden 2017 viljelijätukia maksuun syksyllä

Maaseutuvirasto on julkaissut syksyn 2017 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Vuonna 2017 haettuja viljelijätukia on tavoitteena maksaa loka–joulukuussa noin 1,2 miljardia euroa.  Maksuaikataulu noudattelee syksyn 2016 aikataulua. Maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakoita ei todennäköisesti voida enää maksaa korotetulla maksuprosentilla, joten ennakoiden osuus maksettavasta korvauksesta on 75 prosenttia.

Maaseutuvirasto maksaa tukia tavoitteellisen maksuaikataulun mukaan joko yhdessä tai useammassa erässä. Kahdessa erässä maksamisella pyritään takaamaan viljelijälle tuen oikea kokonaissumma. Ennakkomaksu on arviosumma ja loppumaksu laskennassa tarkentuva tuen loppuosa.

EU:n suorat tuet valtaosin maksuun hakuvuonna

EU:n suorat tuet maksetaan pääosin vuoden 2017 puolella. Suorien tukien maksaminen on mahdollista pääsääntöisesti joulukuun alun ja seuraavan vuoden kesäkuun välisenä aikana.

Tavoitteena on maksaa keväällä haettavien perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion ennakot (noin 95 prosenttia tuen kokonaismäärästä) joulukuussa 2017. Perustukea maksetaan noin 243 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 143 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,7 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 12,6 miljoonaa euroa.

EU:n suorista tuista joulukuussa maksetaan lisäksi EU:n lypsylehmäpalkkion ja EU:n nautapalkkioiden ennakot (noin 70 %). Lypsylehmäpalkkiota maksetaan noin 22 miljoonaa euroa ja nautapalkkiota noin 38 miljoonaa euroa.

Kansallisten tukien maksut käynnissä

Kansallisista varoista maksettavien vuoden 2017 tukien maksut käynnistyivät helmikuun puolivälissä maidon pohjoisella tuella. Tuki maksetaan kuukausittain edellisen kuukauden maidontuotannon perusteella. Vuoden 2017 maidontuotannolle maksetaan pohjoista tukea yhteensä noin 160 miljoonaa euroa. Maidontuottajille suunnattu poikkeuksellinen mukautustuki tulee maksuun syyskuussa. Tukea maksetaan maitotiloille yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa, josta puolet rahoitetaan kansallisesti ja puolet EU:n varoista.

Huhtikuussa maksuun tulevat kotieläintukien ennakot (noin 70 miljoonaa euroa) ja kasvihuonetuotannon tuen ennakot (noin 16 miljoonaa euroa). Kasvihuonetuen loppuosan (40 %, noin 11 miljoonaa euroa) Maaseutuvirasto maksaa lokakuussa.

Joulukuussa 2017 maksettavina ovat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki, joita maksetaan yhteensä noin 23 miljoonaa euroa.

Ohjelmatukien ennakoiden maksuprosentti palautuu ennalleen

EU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten maksaminen on tavoitteena käynnistää lokakuussa 2017. Maaseutuohjelmaan sisältyvien korvausten ennakoiden osuus saa olla enintään 75 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Syksyllä 2016 ennakoita voitiin maksaa poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia, mutta EU:n komission päätöstä vastaavasta poikkeuksesta vuoden 2017 tukien maksamiseen ei ole tiedossa. Muutoksena vuoden 2016 maksuihin on, että noin 50 miljoonaa euroa luonnonhaittakorvausta ja noin 26 miljoonaa euroa luonnonmukaisen tuotannon korvausta, ympäristökorvausta sekä ympäristökorvauksen erityistukisopimusten mukaisia korvauksia siirtyy ennakoiden sijaan maksettavaksi loppumaksuina.

Luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakot (noin 75 %) tulevat maksuun lokakuussa 2017. Luonnonhaittakorvauksen loppuosa (noin 25 %) pyritään maksamaan joulukuussa. Luonnonhaittakorvausta maksetaan yhteensä noin 499 miljoonaa euroa ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta noin 26 miljoonaa euroa. Luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset maksetaan keväällä 2018.

Marraskuussa Maaseutuviraston tavoitteena on maksaa kokonaisuudessaan korvaukset edellisten ohjelmakausien ympäristötuen erityistukisopimuksista (noin 2 miljoonaa euroa). Kokonaan maksetaan myös alkuperäiskasvien viljelysopimuksen perusteella maksettava korvaus. ELY-keskusten tekemien päätösten mukaan maksetaan noin 12 miljoonaa euroa (noin 75 %) ennakoita ohjelmakauden 2014–2020 sopimuksista kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito, kurki-, hanhi- ja joutsenpellot sekä alkuperäisrotujen kasvattaminen. Maksuun tulevat myös sitoumusten perusteella maksettavat ympäristökorvaukset, joiden ennakkoja (noin 75 %) maksetaan yhteensä noin 165 miljoonaa euroa.

Marraskuussa maksetaan myös eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan puolet vuoden 2017 korvauksesta sen eläinmäärän perusteella, jonka maatila ilmoitti tammikuussa hakiessaan korvausta. Nauta-, lammas- ja vuohitilat saavat korvauksen 1.1. ja 30.6. väliseltä ajalta eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella. Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakkoa maksetaan marraskuussa arviolta noin 26 miljoonaa euroa, joka on noin puolet koko korvauksen määrästä. Korvauksen loppuosan Maaseutuvirasto maksaa kesäkuussa 2018.

Tukimaksut vasta valvonnan jälkeen

Vuonna 2017 haettuja tukia on tavoitteena saada vuoden 2017 aikana maksuun yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 % tukien kokonaismäärästä. Maaseutuvirasto voi maksaa tukia vasta sen jälkeen, kun säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu. Kuntien yhteistoiminta-alueiden ja ELY-keskusten maataloushallinnon virkamiehillä on tehtäviä, jotka ovat tukien maksujen edellytyksenä.

Syksyn 2017 viljelijätukien maksamiselle esitetyt aikataulut ovat tavoitteellisia maksuaikoja, eivät maksujen eräpäiviä. Kevään 2018 viljelijätukien maksuaikataulusta Maaseutuvirasto tiedottaa syksyllä 2017.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2017

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Vesa Perätalo
0295 31 2434
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa