Alfa Laval toimittaa painolastivesien puhdistusjärjestelmät Australian laivastolle

Lämpö-, erotus- ja virtaustekniikan johtava ratkaisutoimittaja Alfa Laval toimittaa Australian merivoimille kemikaalittomat PureBallast-puhdistusjärjestelmät LHD-alusten painolastivesien puhdistukseen vieraslajeista. Toimitukset tehdään vuoden 2010 aikana.

Alfa Laval vahvistaa markkinajohtajuuttaan painolastiveden puhdistuksessa. Australiaan toimitettavat kaksi PureBallast-järjestelmää puhdistavat 250 kuutiometriä vettä tunnissa. Niitä käytetään Australian kuninkaallisen laivaston maahanlaskuhelikopterien tukialuksissa, jotka rakentaa espanjalainen Navantia Ferrol. Tukialukset, joihin voi joustavasti lastata pienempiä maalla käytettäviä ajoneuvoja tai helikoptereita, ovat Australian maanpuolustuksessa ja rauhanturvatehtävissä strategisesti tärkeitä. Painolastiveden mukana siirtyy pieneliölajeja yhdestä meriekosysteemistä toiseen. Nämä vieraslajit muodostavat uhan paikalliselle eliölajistolle. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n pian voimaan tulevan säännöksen mukaan painolastivedet on puhdistettava vieraslajeista, mutta säännös ei koske sota-aluksia. Australian puolustusvoimien päätös oli siis vapaaehtoinen ja sillä suojellaan Australian herkkää meriluontoa, joille painolastivesien mukana tulleet vieraslajit ovat merkittävä uhka. PureBallast täyttää myös Australian tukialuksilleen asettamat tiukat sotilaalliset ja logistiset vaatimukset. Laitteistot on testattava ja dokumentoitava huolellisesti, ja niiden teho täytyy kiistattomasti todistaa. Tukialusten toimittaja Navantia Ferrol arvioi useita eri painolastivesien puhdistusjärjestelmiä ja suositteli Alfa Lavalin PureBallastia arvionsa perusteella Australian merivoimille. Alfa Laval on kehittänyt PureBallast-järjestelmän yhdessä Wallenius Waterin kanssa. Järjestelmä on asennettu maailmanlaajuisesti kaikkiaan 80 alukseen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa

Liitteet & linkit