KuntaProlla kasvun ja kehittämisen vuosi – liikevaihto nousi 47,7 miljoonaan euroon

LEHDISTÖTIEDOTE 22.5.2017 – Johtava suomalainen kuntapalveluiden tarjoaja KuntaPro-konserni nosti liikevaihtonsa jo 47,7 miljoonaan euroon vuonna 2016. Investoimme myös voimakkaasti henkilöstön ja toimintakulttuurin kehittämisen, kertoo toimitusjohtaja Mika Kantola.

87 kunnan, sairaanhoitopiirin ja kuntaorganisaation omistama KuntaPro-konserni koostuu KuntaPro Oy:stä ja SeutuRekry Oy:stä. Konsernin omistajiin liittyi vuoden aikana useita kuntia ja organisaatioita lisää. Konsernin liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 30 %.  

KuntaPro-konserni tarjoaa omistajilleen muutos-, talous-, henkilöstö-, hankinta-, logistiikka-, ICT- ja sijaisvälityspalveluita.

– Tehtävämme on tuottaa yhteiskunnan tarjoamien palveluiden taustalla tarvittavat tukipalvelut sekä kehittää niitä koko ajan paremmiksi ja kustannustehokkaammiksi. Vuonna 2016 käsittelimme yli 2,1 miljoonaa myynti- ja ostolaskua, yli 600 000 palkkalaskelmaa ja toteutimme yli 60 000 sijaispalvelun työtilausta. Näillä kuntien ja sairaanhoitopiirien arki pyörii, kertoo KuntaPro-konsernin toimitusjohtaja Mika Kantola.

– Palveluiden kehittäminen tarkoittaa rutiinitöiden digitalisointia ja automatisointia. Näin esimiehille ja työntekijöille jää enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen ja lisäarvon tuottamiseen.

Maakuntahallinto, sote-uudistus ja prosessien digitalisointi hallitsevat vuotta 2017

KuntaPro auttaa omistajiaan valmistautumaan sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Aikataulu on kriittinen varsinkin ICT-järjestelmiin liittyvien päätösten suhteen sekä maakuntien sote-organisaatioissa että kunnissa. 

– Päätökset järjestelmistä on tehtävä kesän aikana, viimeistään syyskuussa 2017, jos halutaan, että maakuntien sote-organisaatiot saavat palkat ja laskut maksettua tammikuussa 2019. Keskeinen ratkaisu on, jatketaanko vanhalla järjestelmällä vai hankitaanko uusi. Jos jatketaan vanhalla, se on päivitettävä niin, että se toimii vähintään viisi vuotta. Viisainta on valita järjestelmä, joka skaalautuu kustannusten puolesta, jos toiminta jatkossa pienenee, Mika Kantola kertoo. 

KuntaProssa työskenteli vuoden 2016 lopussa 268 ammattilaista

– Painopisteenä on toimintakulttuurin vahvistaminen joustavaksi ja yksilön vastuuta korostavaksi. Kehitämme koko ajan myös toiminnan tehokkuutta, laatua ja haltuunottoprosessejamme. Henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa luomme toimintatapoja, joiden avulla henkilöstön työkyvyn säilymistä pyritään turvaamaan pitkällä aikavälillä. Tuemme työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista liukuvan työajan ja etätyön keinoin. Arvostamme erityisesti henkilöstömme innovatiivisuutta ja asiakaslähtöistä palveluasennetta, Mika Kantola toteaa.

Lisätietoja:

Mika Kantola, toimitusjohtaja, KuntaPro Oy, puh. 040 831 6409, mika.kantola@kuntapro.fi

Valokuvat ja haastattelupyynnöt: Alpo Räinä, Mailand Communications Oy, puh. 040 5670212, alpo.raina@mailand.fi

www.kuntapro.fi

http://vuosikertomus.kuntapro.fi/2016/

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa

Liitteet & linkit