Novellilta vahva tulos 2010, myös Novell Suomi kasvatti liikevaihtoaan 15 %

Ohjelmistoyhtiö Novell on julkaissut viimeisen vuosineljänneksen ja 31. lokakuuta 2010 päättyneen vuoden 2010 tilikauden tuloksensa.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ylsi 156 (148) miljoonan euroon, ja liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa.

Vuosi sitten yhtiö raportoi 176 miljoonan euron tappion viimeiselle vuosineljännekselle, mutta siihen sisältyy 203 miljoonaa euron arvosta ei-rahavirtavaikutteisia liikearvojen ja aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksia.

Viimeisen neljänneksen nettotulos oli 243 miljoonaa euroa. Nettotulokseen sisältyy 232 miljoonan euron suuruinen, ei-rahavirtavaikutteinen verovaraustuotto. Vertailukauden 2009 viimeisen vuosineljänneksen nettotappio oli 176 miljoonaa euroa.

Valuuttakurssimuutokset nostivat myyntiä yhdellä miljoonalla eurolla ja alensivat liiketoiminnan kuluja yhdellä miljoonalla eurolla. Siksi niiden kokonaisvaikutus liikevoittoon oli yhteensä 2 miljoonaa euroa positiivinen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan raportointijaksoon.

Vuoden 2010 tilikaudella Novellille kertyi liikevaihtoa 613 miljoonaa euroa. Vertailutilikaudella 2009 myynti oli 626 miljoonaa euroa ja liiketappio 155 miljoonaa euroa. Tähän sisältyi 203 miljoonan euroa ei-rahavirtavaikutteisia liikearvoihin ja aineettomiin hyödykkeisiin liittyviä tasearvojen alaskirjauksia.

Vuoden 2010 nettotulos oli 286 miljoonaa euroa. Nettotulos sisältää niin ikään 232 miljoonan euron suuruisen, ei-rahavirtavaikutteisen verovaraustuoton, joka liittyi pääosin tiettyjen laskennallisten verosaamisten arvostuskirjauksiin. Vertailutilikaudella 2009 nettotappiota kertyi 155 miljoonaa.

Valuuttakurssit lisäsivät liikevaihtoa 3 miljoonalla eurolla ja nostivat liiketoimintojen kustannuksia 8 miljoonalla eurolla. Siten valuuttakurssien nettovaikutus liiketulokseen oli 5 miljoonaa euroa negatiivinen tilikauden 2009 kursseihin verrattuna.

"Olen tyytyväinen viimeisen vuosineljänneksen lukuihin", Novellin konsernijohtaja Ron Hovsepia toteaa. "Linux-liiketoimintamme jatkuu vahvana ja sen laskutus nousi yli 40 % edellisestä vuodesta ja edellisen vuoden viimeisestä vuosineljänneksestä. Collaboration Solutions (ryhmätyöalustat) -liiketoiminta tasaantui ja myynti laski 3 % edellisvuoteen verrattuna. Jatkamme liiketoimintoihin investoimista ja tavoittelemme katemarginaalien parannuksia.”

Suomen liikevaihto kasvoi 15 %

”Myös Novell Suomen vuosi oli vahva. Liikevaihtomme kasvoi 15 %. SUSE Linux -käyttöjärjestelmä menestyi erinomaisesti ja sitä toimitettiin kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten. Toinen merkittävä kasvualue oli ISM (Identity & Security Management) -ratkaisut, jossa myynti parani 25 %”, Novell Suomen toimitusjohtaja Kim Aaltonen kertoo.

Tarkemmat tulostiedot www.novell.com

Novell allekirjoitti 21. marraskuuta 2010 aiesopimuksen sekä Attachmaten että sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Longview Software Acquisition:in kanssa. Sopimuksen mukaan Longview ja Novell yhdistetään, jonka jälkeen Novell-niminen yhtiö jatkaa liiketoimintoja Attachmaten kokonaan omistamana tytäryhtiönä.

Tämä uutinen ei vaikuta millään tavalla Novell Suomi Oy:n päivittäiseen toimintaan. Novell- ja SUSE-tuotteiden jakelu ja saatavuus säilyvät samanlaisella tasolla kuin tähänkin asti. Myös palvelumme ja sopimukset säilyvät ennallaan.

Novell Suomi on kokonaan yrittäjävetoinen toimija, jolla ei ole omistuksellisia sidoksia konserniin. Vaikka Novell Suomi myy Novell Inc:in tuotteita Suomessa, se toimii silti täysin itsenäisesti.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kim Aaltonen, Novell Suomi Oy, puh. 040 756 7929, kim.aaltonen@novell.com

Novell

Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL), on johtava älykkään työkuormien hallinnan (Intelligent Workload Management) toimittaja. Asiakkaamme voivat turvallisesti ottaa käyttöön ja hallinnoida tietotekniikan palveluja sekä fyysisissä että virtuaalisissa ja pilviympäristöissä. Autamme vähentämään toiminnan kustannuksia ja IT:n monimutkaisuutta sekä kontrolloimaan riskejä.

Tarjoamme innovatiivisia identiteettien- ja tietoturvan ratkaisuja, järjestelmienhallintaa helpottavia työkaluja, ihmisten välisen yhteistyön tehokkuutta parantavia ratkaisuja ja Linux-pohjaisia käyttöympäristöjä. Yhdessä kansainvälisten ja paikallisten kumppanien kanssa mahdollistamme monimuotoisten IT ympäristöjen yhteensopivuuden niin, että ihmiset ja teknologia toimivat yhtenä.

www.novell.com ja www.novellsuomi.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa