Rakentamisen kiire johtaa pintakäsittelyvirheisiin ja korjausvelan kasvuun

Lehdistötiedote 9.10.2013

Ammattilaiset ovat huolestuneita rakentamisen kireistä aikatauluista, koska ne johtavat puutteellisten menetelmien käyttöön, virheisiin ja korjausvelan kasvuun, sanoo Tikkurila Oyj:n ammattilaismyynnin johtaja Jarkko Mattila.

Tikkurilan Pintakäsittelyn ROI -barometrissa elo-syyskuussa 2013 selvitettiin ammattilaisten käsityksiä pintakäsittelyn vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon. Vastauksissa korostui, että ammattilaiset törmäävät usein pintakäsittelyvirheisiin, jotka olisi voitu välttää paremmalla projektinjohdolla.

Virheet heikentävät pääoman tuottoa rakennusprojekteissa

– Ammattilaisia turhauttaa, että rakentamisen kiire johtaa epärealistisiin tulostavoitteisiin ja aikatauluihin. Aikataulupaineissa työn laatu kärsii, kun päädytään oikaisemaan ja käyttämään aikatauluun paremmin sopivia, mutta puutteellisia pintakäsittelymenetelmiä. Yksinkertainen esimerkki ovat liian lyhyet kuivumisajat. Tämän jälkeen seuraava työvaihe ei voi onnistua, kertoo Tikkurilan ammattilaisasiakkaista vastaava myyntijohtaja Jarkko Mattila.

Aikataulujen kireyttä lisää vaatimus pääoman nopeasta kierrosta.

– Nopeassa rakennusprojektissa pääoma on aktiivisessa käytössä, mutta jos korjauskulut nousevat korkeiksi, on kaikki rahoitushyöty syöty saman tien. Uskon, että pääoman tuotto olisi parempi suunnitelmallisuutta lisäämällä ja kerralla oikein tekemällä, Jarkko Mattila sanoo.

Aina ei käytetä riittävän päteviä ammattilaisia

Barometrin vastauksissa korostuu ammattiylpeys. Vastaajat kritisoivat sekä päätöksentekijöiden osaamista pintakäsittelyasioissa että monien tekijöiden pätevyyttä.

– Pintakäsittelyammattilaiset korostavat, että heidän tavoitteensa on nostaa kohteina olevien kiinteistöjen arvoa. Siksi on loogista, että he kaipaavat päätöksentekijöille lisää tietoa pintakäsittelystä. Noin 75 % vastaajista piti merkittävänä pintakäsittelyyn liittyvien ongelmien syynä myös sitä, että ei käytetä riittävän päteviä ammattilaisia tai laadukkaita tuotteita, Mattila toteaa.

Tikkurilan Pintakäsittelyn ROI -barometriin vastasi 459 henkilöä, joista 39 % on suunnittelijoita, 22 % urakoitsijoita, 15 % tilaajia ja loput runsaat 20 % muita ammattilaisia. Tutkimus tehtiin toista kertaa.

Lisätietoja:

Jarkko Mattila, myyntijohtaja, ammattilaiset, Tikkurila Oyj

puh. (09) 8577 3674, 0400 794 856

s-posti jarkko.mattila(at)tikkurila.com

www.tikkurila.fi/ammattilaiset

Kuvia: Pintakasittelyn_ROI_raportti_2013

Jos yllä oleva linkki ei toimi, kopioi selaimeesi osoite: http://213.138.147.67/tikkurila/Engine?id=h38ZA5hL

Tikkurila

Tikkurila on jo 150 vuoden ajan tarjonnut kuluttajille ja ammattilaisille helppokäyttöisiä ja kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila haluaa olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja muissa valituissa Itä-Euroopan maissa.

Pintakäsittelyn ROI -barometri

Pintakäsittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kivi-, puu- ja metallipintojen käsittelyä rakenteissa, rakennuksissa ja kiinteistöissä. Tikkurilan toteuttamalla Pintakäsittelyn ROI -barometrilla selvitetään pintakäsittelyn ammattilaisten eli maalausurakoitsijoiden, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja kiinteistöalan toimijoiden käsityksiä pintakäsittelyn pitkäjänteisiä vaikutuksista kiinteistöjen ja muiden kohteiden arvoon.

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa

Liitteet & linkit