Tutkimus: Novellin identiteetinhallintaratkaisujen elinkaarikustannukset markkinoiden alhaisimmat

Riippumattoman konsulttiyrityksen tekemän tutkimuksen mukaan Novellin ratkaisut identiteetinhallintaan ovat noin 25 % edullisempia kuin muut markkinoilla olevat vastaavat ratkaisut. Tutkimuksessa vertailtiin käytön kokonaiskustannuksia viiden vuoden aikajänteellä.

Konsulttiyhtiö Rencanan tutkimukseen vastasi yli 50 asiakasta ja järjestelmäintegraattoria, joilla oli käytössään Novellin, CA:n, IBM:n, Oraclen ja Courionin identiteetinhallintatuotteita. Tutkimuksessa vertailtiin näiden tuotteiden lisenssi-, käyttöönotto- ja käyttökustannuksia.

Tutkimus osoitti, että merkittävimmät erot olivat tuotteen käyttöönottoon ja hallintaan liittyvissä palvelukustannuksissa. Niissä muut ratkaisut olivat Novelliin verrattuna 33–83 % kalliimpia.

Ero johtuu tutkimuksen mukaan Novellin tuotteiden käyttöönotosta ja hallinnasta, jotka säästävät merkittävästi aikaa. Aikaa säästyy lisäksi monipuolisten raportointiominaisuuksien ja muita vastaavia tuotteita 55 % vähäisempien vikatilanteiden ansiosta.

“Kokonaiskustannukset ovat nousseet merkittäviksi ostopäätöksiin vaikuttavaksi tekijäksi. Organisaatiot eivät tee IT-hankintapäätöksiä enää alkukustannuksen perusteella, vaan kokonaiskustannukset useamman vuoden ajalta ratkaisevat”, Novellin Security, Management and Operating platforms -tuotteista vastaava johtaja Jim Ebzery sanoo.

”Tutkimus heijastelee hyvin kokemuksiamme Suomesta ja projekteista suomalaisten asiakkaidemme kanssa. Identiteettienhallinnan hankkeiden tueksi tarjoamamme monipuoliset työkalut helpottavat ja nopeuttavat käyttöönottoa. Lisäksi tuoterheemme on varsin kypsä ja laajasti käytössä, mikä on mahdollistanut hyvin asiakkaidemme projekteille asettamien tavoitteiden toteuttamisen ja kokemusten vaihtamisen”, Novell Suomen toimitusjohtaja Kim Aaltonen sanoo.

Koko tutkimusraportti löytyy osoitteesta http://www.novell.com/LowestTCO

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kim Aaltonen, Novell Suomi Oy, puh. 040 756 7929, kim.aaltonen@novell.com

Novell

Novell, Inc. (Nasdaq: NOVL), on johtava älykkään työkuormien hallinnan (Intelligent Workload Management) toimittaja. Asiakkaamme voivat turvallisesti ottaa käyttöön ja hallinnoida tietotekniikan palveluja sekä fyysisissä että virtuaalisissa ja pilviympäristöissä. Autamme vähentämään toiminnan kustannuksia ja IT:n monimutkaisuutta sekä kontrolloimaan riskejä.

Tarjoamme innovatiivisia identiteettien- ja tietoturvan ratkaisuja, järjestelmienhallintaa helpottavia työkaluja, ihmisten välisen yhteistyön tehokkuutta parantavia ratkaisuja ja Linux-pohjaisia käyttöympäristöjä. Yhdessä kansainvälisten ja paikallisten kumppanien kanssa mahdollistamme monimuotoisten IT ympäristöjen yhteensopivuuden niin, että ihmiset ja teknologia toimivat yhtenä.

www.novell.com ja www.novellsuomi.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Mailand Communications Oy on brändi- ja viestintätoimisto, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan haluamansa position markkinoilla. Tarjoamme viestinnän strategista konsultointia sekä viestinnän palveluita monipuolisesti. Asiakkaamme ovat asiantuntijayrityksiä ja -organisaatioita eri teollisuus-, teknologia- ja palvelualoilta. Mailand kuuluu Markkinointiviestinnän Toimistojen Liittoon (MTL) sekä Saksalais-suomalaiseen kauppakamariin (DFHK).

Tilaa